تعداد مقالات: 445
251. سازوکار گسله پیشانی کوهستان (MFF) زاگرس در طول جغرافیایی 46 تا 5/48 درجه شرقی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 93-106

ستوده محمدنیا؛ محمد رضا عباسی؛ غلام جوان دلویی؛ محسن ازقندی


252. بررسی خطواره‌های زمین‌ساختی در ناحیه پشت‌بادام با استفاده از روش مغناطیس‌سنجی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393

مسلم جهان‌تیغ؛ غلامرضا نوروزی؛ فرشاد ژولیده‌سر


261. Investigation of the strength and trend of seismic anisotropy beneath the Zagros collision zone

دوره 11، شماره 5، بهار 1397، صفحه 76-87

سید جاسر متولی عنبران؛ علی مرادی؛ ایوب کاویانی


262. اثر پارامترهای موثر بر جفت‌شدگی الکترومغناطیس در مطالعات قطبش القایی بسامدی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-94

کاظم ملک‌پور دهکردی؛ احمد قربانی


264. تعیین ساختار سرعتی و مطالعه لرزه‌خیزی تهران و ارتفاعات البرز در دهه اخیر

دوره 12، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 78-95

سعید سلطانی مقدم؛ کامران سپانلو؛ میثم خیری ملومه


265. کاربرد فیلتر کمینه واریانس در تضعیف نوفه‌ خط‌های انتقال نیرو

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 79-88

امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


266. برآورد فاکتور کیفیت با استفاده از داده‌های نیمرخ لرزه‌ای قائم در یکی از میدان‌ها هیدروکربوری جنوب ایران

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 79-90

ملیحه کاظمی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمد کمال قاسم العسکری


267. پهنه‌بندی بیشینه شتاب جنبش زمین در گستره خسارت‌دیده زمین‌لرزه 1383 داهوئیه- زرند

دوره 2، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 79-89

محمدرضا قایمقامیان؛ سمیه احمدزاده؛ نوربخش میرزائی


268. کاربرد تحلیل مکان عدد موج در اکتشافات مغناطیس‌سنجی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 81-91

امین روشندل؛ علی نجاتی کلاته؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی


269. تأثیر بی‌هنجاری‌های ماهانة الگوهای فشاری بر شرایط بارشی پاییزه در سواحل شمالی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 82-101

عباس رنجبر سعادت آبادی؛ احمد اسدی تلوکی؛ محمد مرادی


270. بهبود تشخیص اولین رسیدهای امواج Pبا استفاده از تداخل­سنجی فرامجازی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 82-93

مجتبی نجفی؛ رامین نیکروز؛ حمیدرضا سیاهکوهی


271. تحلیل ماهیت و ساختار باد سیستان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 83-109

محسن حمیدیان پور؛ عباس مفیدی؛ محمد سلیقه


272. تعیین پارامترهای لامه و LMR در یکی از مخازن جنوب ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 83-93

ملیحه‌سادات کاظمی


273. نشانگر لرزه‌‌ای تک‌بسامد به‌‌دست آمده از روش‌‌های تبدیل موجک پیوسته و تعقیب تطابق

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 83-93

مصطفی یاری؛ رضا محبیان؛ محمدعلی ریاحی