تعداد مقالات: 425
77. Estimation of harmonic interference parameters of surface-NMR signal using an adaptive method and residual signal power

دوره 11، شماره 5، بهار 1397، صفحه 13-25

رضا قناتی؛ محمد کاظم حفیظی


79. Three-dimensional Magnetotelluric Modeling of data from Northeast of Gorgan Plain

دوره 12، شماره 5، 1398، صفحه 11-20

امید باقرپور؛ بنفشه حبیبیان دهکردی؛ بهروز اسکوئی


81. برش نگاری دوبعدی موج ریلی برای پوسته و گوشته بالایی کپه داغ

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 25-38

فرزاد مهدویان فرد؛ حبیب رحیمی


83. ارزیابی نشانه‌های تغییر اقلیم در پهنه شمال غربی اقیانوس هند: واکاوی روند دمای سطح آب دریا در دوره 1950-2009

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 26-40

سیدمحمد جعفر ناظم السادات؛ حبیب الله قائد امینی؛ مرضیه توکلی


84. تضعیف نوفه تصادفی با تبدیل موجک گسسته ضریب اتساع گویا

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393

محمد ایرانی‌‌مهر؛ محمدعلی ریاحی


85. ارزیابی تغییرات پارامترهای لرزه‌‌ای با جایگزینی شاره‌‌ در سنگ مخزن کربناته

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393

اصغر نادری؛ ایرج مداحی؛ ناصر کشاورز فرج خواه؛ مصطفی حیدری؛ میثم سلیمی دلشاد؛ سجاد اسماعیل‌‌پور


87. تعیین پارامترهای کیفی روسازی راه با استفاده از روش زمین‌نفوذGPR

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394

احمد مزینانی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مهدی محمدی ویژه


88. ارزیابی تعیین بعُد ساختار­های ژئوالکتریک زیرسطحی و مدل­سازی وارون یک و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک منطقه زمین‌گرمایی شمال غرب سبلان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 30-44

اله یار خجم لی؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ محمدرضا رحمانی؛ سهیل پرخیال


89. تعیین رابطة مدول‌های کشسان و حجم گاز در ناحیة مخزنی یکی از میدان‌های گازی جنوب ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 34-44

حمید نجارزاده؛ ملیحه‌سادات کاظمی؛ محمدکمال قاسم‌العسکری


90. Geological noise removal in geophysical magnetic survey to detect unexploded ordnance based on image filtering

دوره 9، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 11-23

Maysam Abedi؛ Kiomars Mosazadeh؛ Hamid Dehghani؛ Ahmad MadanchiZare


91. اثر الگوی دورپیوند شرق اطلس-غرب روسیه (EA–WR) بر وردایی کم‌بسامد وردسپهر در جنوب‌غرب آسیا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-39

مهیار مقصودی فلاح؛ فرهنگ احمدی‌گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


92. تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد

دوره 1، شماره 1، زمستان 1386، صفحه 21-35

غلامرضا نوروزی؛ محسن غفوری آشتیانی؛ غلام جوان دولوئی؛ محمد مختاری


93. حل عددی شکل پایستار معادلات تراکمپذیر دوبعدی و ناآب‌ایستایی جوّ با روش فشرده مککورمک

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 28-46

رضا جوان نژاد؛ امیرحسین مشکواتی؛ سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی


94. بررسی اقلیم‌شناختی بندال‌‌های آسیا و اروپا با دو شاخص در دوره 1950- 2010

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 31-51

سارا فهیمی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ مجید مزرعه فراهانی


96. مدل‌سازی داده‌‌های مگنتوتلوریک با قطبش H به روش تفاضل متناهی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 37-48

سلمان کامیابی آبکوه؛ بهروز اسکویی


97. تعیین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تصویرسازی زاویه تتا

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 24-33

علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو


98. پایش مقاومت ویژه الکتریکی سنگ حین آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری در آزمایشگاه

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 34-41

احمد قربانی؛ حسینعلی قاری؛ افشین نمیرانیان


99. بررسی اولیه تغییرات غلظت گاز رادون در چشمة آبگرم جوشان واقع در استان کرمان به‌منزلة پیش‌نشانگر زلزله برای زلزله‌های 9/4 ریشتری شهداد و 3/4 ریشتری اردیبهشت 1388 سیرچ

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 30-39

علی نگارستانی؛ سید مهدی هاشمی؛ فرزین ناصری؛ مجتبی ناموران؛ سید محمد موسوی نسب؛ حبیب‌‌اله منتظری