تعداد مقالات: 445
76. ارزیابی داده‌گواری وردشی سه‌بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان حاره‌ای گونو به محدوده‌های انتخابی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 19-35

مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راهبانی؛ مجید آزادی


77. طراحی الگوی انفجار با استفاده از بسامد غالب و بیشینه مجاز سرعت ذرات

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 20-29

حسن بخشنده امنیه؛ علی سیامکی


81. تعیین لبه‌های بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از فیلتر ریخت‌شناسی ریاضی ارتقا یافته

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 22-32

مجتبی بابایی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ الهام امیریان


83. بهبود توان تفکیک طیف سرعت با استفاده از روش شباهت وزنی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393

مرتضی رحمانی؛ فاطمه خجسته؛ امین روشندل کاهو


84. معرفی و مقایسه پایگاه‌هایداده بارشی و اسفزاریTRMM

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393

سید ابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه رعیت‌‌پیشه؛ محمد‌صادق کیخسروی کیانی


87. Geological noise removal in geophysical magnetic survey to detect unexploded ordnance based on image filtering

دوره 9، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 11-23

Maysam Abedi؛ Kiomars Mosazadeh؛ Hamid Dehghani؛ Ahmad MadanchiZare


88. تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد

دوره 1، شماره 1، زمستان 1386، صفحه 21-35

غلامرضا نوروزی؛ محسن غفوری آشتیانی؛ غلام جوان دولوئی؛ محمد مختاری


89. Subsurface structural characterization of the Chooman Dam site using geoelectric method

دوره 10، شماره 5، بهار 1396، صفحه 22-30

Sadegh Moghaddam؛ Abolghasem Kamkar Rouhani؛ Alireza Arab Amiri


90. شناسایی حالت‌های بازتاب، جذب و انتشار امواج راسبی انتشار یابنده بالاسو

دوره 12، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 23-37

خلیل کرمی؛ سرمد قادر؛ سید وحید موسوی


91. تعیین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تصویرسازی زاویه تتا

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 24-33

علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو


92. برش نگاری دوبعدی موج ریلی برای پوسته و گوشته بالایی کپه داغ

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 25-38

فرزاد مهدویان فرد؛ حبیب رحیمی


93. اثر الگوی دورپیوند شرق اطلس-غرب روسیه (EA–WR) بر وردایی کم‌بسامد وردسپهر در جنوب‌غرب آسیا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-39

مهیار مقصودی فلاح؛ فرهنگ احمدی‌گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


95. برآورد مقاومت لرزه‌ای برشی با استفاده از دامنه موج تراکمی و کاربرد آن در تعیین نوع سیالات مخزن‌های کربناته

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 25-37

علی‌رضا گلال‌زاده؛ عبدالرحیم جواهریان؛ مجید نبی‌بیدهندی


96. بررسی نقش انسو (ENSO) در بارش سالانه ایران در دوره 1971 - 2000

دوره 2، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 25-37

فرهنگ احمدی گیوی؛ داود پرهیزکار


97. تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با روش تصویرسازی پارامترهای توده (SPI)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 25-40

کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری


98. ارزیابی نشانه‌های تغییر اقلیم در پهنه شمال غربی اقیانوس هند: واکاوی روند دمای سطح آب دریا در دوره 1950-2009

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 26-40

سیدمحمد جعفر ناظم السادات؛ حبیب الله قائد امینی؛ مرضیه توکلی


99. تعیین پارامترهای بی‌هنجاری‌های پتانسیل خودزا با روش تبدیل هیلبرت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 26-34

محمد‌رسول نیک‌بخش؛ میرستار مشین‌چی‌اصل


100. Non-linear stochastic inversion of 2D gravity data using evolution strategy (ES)

دوره 11، شماره 5، بهار 1397، صفحه 26-42

سیده خدیجه قاسمی؛ سید هانی متولی عنبران؛ گیلدا کریمی