تعداد مقالات: 421
178. تحلیل عددی اثرات ناشی از انفجار تک‌چال در تودۀ گلسنگی سد گتوند علیا

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 56-72

حسن بخشنده امنیه؛ معین بهادری


179. مقیاس بزرگی محلی (ML) برای البرز مرکزی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 59-71

رضا امامی؛ مهدی رضاپور


181. مقایسه فیلترهای گاوسی و وینر در حذف خطاهای داده‌های GRACE

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 57-93

محمدعلی شریفی؛ مهدی نجفی علمداری؛ الهه مختاری


182. کاربرد تبدیل موجک گسسته دوبُعدی در برآورد مرز چشمه‌‌های گرانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 55-66

محمدعلی احمدی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ جمال الدین بنی‌عامریان


184. تحلیل شکاف‌ها با روش منطق فازی

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 62-72

محمدکمال قاسم‌‌العسکری؛ ملیحه‌سادات‌‌ کاظمی؛ میکائیل پیران؛ جواد برات امامقلی


185. شبیه‌سازی عددی جریان گرانی کف روی سطح شیب‌دار با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم

دوره 4، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 58-71

سرمد قادر؛ ابوذر قاسمی ورنامخواستی؛ محمدرضا بنازاده ماهانی؛ داریوش منصوری


187. کاربرد روش وارون خطی در تعیین پارامترهای منابع مغناطیسی منزوی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 49-62

مجتبی موحدی؛ محسن اویسی موخر


188. اثر نوسان اطلس شمالی (NAO) بر برخی کمیت‌های هواشناختی وردسپهر در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا

دوره 2، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 51-64

محمدعلی نصراصفهانی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی


189. بررسی فرایندهای میکروفیزیکی مؤثر بر ذرات هواویز جوی با استفاده از سامانة جفت‌ شدة طرحواره هواویز HAM و مدل میان‌‌مقیاس WRF

دوره 3، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 58-76

رباب مشایخی؛ پرویز ایران‌‌نژاد؛ عباسعلی علی‌‌اکبری بیدختی؛ یوهان فایشتر


190. مدل‌های جهانی برای بررسی شکوفایی گیاد‌روایانی (فیتوپلانکتونی) در دریای عمان و شمال‌غربی دریای عرب

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 62-74

سیده صفورا صدیق مروستی؛ آناند نانادسیکان؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ سرمد قادر؛ محمد صدیق مرتضوی


192. Improving seismic image in complex structures by new solving strategies in the CO-CRS and the CO-CDS methods

دوره 10، شماره 5، بهار 1396، صفحه 42-56

Ali Pahlavanloo؛ Mehrdad Soleimani monfared؛ Claudio Gallo


193. مقایسه روش رادار نفوذی به زمین و مغناطیس‌سنجی در بررسی‌های نزدیک به سطح: یک مطالعه موردی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 76-86

مسعود حسینی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مهدی محمدی ویژه؛ سعید پرنو


194. مدل‌سازی تغییرات دامنه و فاز امواج تبدیل‌یافته نسبت به دورافت و تغییرات نسبت VP/VS

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 67-92

حسین جدیری اکبری فام؛ نوید شاد منامن


199. کاربرد مدل‌سازی پیشرو و الگوریتم پردازشی مناسب در تعیین محل قنات به روش GPR

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 67-82

سجاد قنبری؛ محمد کاظم حفیظی