تعداد مقالات: 446
201. تحلیل شکاف‌ها با روش منطق فازی

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 62-72

محمدکمال قاسم‌‌العسکری؛ ملیحه‌سادات‌‌ کاظمی؛ میکائیل پیران؛ جواد برات امامقلی


202. مدل‌های جهانی برای بررسی شکوفایی گیاد‌روایانی (فیتوپلانکتونی) در دریای عمان و شمال‌غربی دریای عرب

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 62-74

سیده صفورا صدیق مروستی؛ آناند نانادسیکان؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ سرمد قادر؛ محمد صدیق مرتضوی


203. تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 64-80

شاهین عالم‌زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


205. مدل‌سازی تغییرات دامنه و فاز امواج تبدیل‌یافته نسبت به دورافت و تغییرات نسبت VP/VS

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 67-92

حسین جدیری اکبری فام؛ نوید شاد منامن


206. شبیه‌سازی سه‌بعدی جریان‌های خلیج فارس در آب‌های عمیق و ساحلی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 69-85

شکوفه رزاقی؛ سید عباس حق شناس؛ سرمد قادر؛ دانیل یازجی؛ ادریس دلخوش؛ عارف فرهنگ مهر


208. تغییرات زمانی و مکانی تابش زمین‌تاب ایران(دوره آماری 1396- 1367)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 73-85

امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمد صادق کیانی کیخسروی؛ محسن حمیدیان پور


209. مقایسه روش رادار نفوذی به زمین و مغناطیس‌سنجی در بررسی‌های نزدیک به سطح: یک مطالعه موردی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 76-86

مسعود حسینی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مهدی محمدی ویژه؛ سعید پرنو


213. بررسی اثر موسمی هند بر اقلیم تابستانی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394

نوشین خداّم؛ پرویز ایران‌نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی


214. Application of surface-derived attributes in determining boundaries of potential-field sources

دوره 9، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 57-71

Mohammad Barazesh؛ Seyed-Hani Motavalli-Anbaran؛ Hojjat Ghorbanian


215. Analysis of updraft velocity in mesoscale convective systems using satellite and WRF model simulations

دوره 10، شماره 5، بهار 1396، صفحه 57-70

Reza Khandan؛ Seyed Kazem Alavipanah؛ Arastoo Pour Biazar؛ Maryam Gharaylou


216. تعیین عمق سنگ بستر با استفاده از روش گرانی‌سنجی در منطقه جنوب زاگرس

دوره 1، شماره 1، زمستان 1386، صفحه 61-69

آرش متشرعی؛ حسین زمردیان


217. تضعیف نوفه‌های اتفاقی در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از تجزیه مُد تجربی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 61-68

امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


218. شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 62-72

مهدی صادقی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ علیرضا حیدریان


219. Rock physics characterization of shale reservoirs: a case study

دوره 11، شماره 5، بهار 1397، صفحه 62-75

محمدرضا صابری


220. بررسی اثر راستاگرایی بر جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 درب آستانه- سیلاخور

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 63-78

کتایون بهزاد افشار؛ نوربخش میرزایی؛ مرتضی اسکندری قادی؛ فریدون سینائیان؛ غلامرضا قدرتی امیری


221. مدل‌سازی وارون و تفسیر دو‌بُعدی داده‌‌های نیم‌رخ‌‌زنی آرایه الکترومغناطیسی (EMAP)

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 64-78

رضا قائدرحمتی؛ علی مرادزاده؛ نادر فتحیان‌‌پور؛ سهیل پرخیال


222. معرفی کاربرد نرم‌افزار SeisART برای تحلیل رخساره‌های لرزه‌ای با استفاده از ترکیب روش‌های هوشمند و دانش مفسر

دوره 12، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 64-77

سعید هادیلو؛ سعید میرزائی؛ حسین هاشمی؛ ابراهیم سفیداری


223. کاربرد روش‌های لرزه‌ای در بررسی شرایط تشکیل و اثبات حضور هیدرات گازی در دریای عمان

دوره 2، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 65-78

بهنام حسینی شعار؛ عبدالرحیم جواهریان؛ مجتبی صدیق عربانی


224. پیش بینی آماری میانگین ماهانه دمای سطح آب ناحیه شمال غربی اقیانوس هند

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 66-76

مرضیه توکلی؛ امین شیروانی؛ محمدجعفر ناظم السادات