تعداد مقالات: 446
428. Constrained Seismic Sequence Stratigraphy of Asmari - Kajhdumi interval with well-log Data

دوره 12، شماره 5، 1398، صفحه 82-94

احسان رضایی فرامانی؛ محمد علی ریاحی؛ حسین هاشمی


429. مقایسه حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی سه نوع شبکه یین- یَنگ

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-12

10.30499/ijg.2020.96512

رسول میرزائی شیری؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


431. مدل‌سازی هندسه سنگ بستر با استفاده از داده‌های گرانی‌سنجی و الگوریتم کلونی مورچگان

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 39-54

10.30499/ijg.2020.103082

امیر جولائی؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته؛ فرزین فرزانه


434. همپوشانی دوره تناوب شاخص نوسان اطلس شمالی (NAO) با دوره تناوب خشکسالی‌ها و ترسالی‌های ایران

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 91-104

10.30499/ijg.2020.104299

پیمان محمودی؛ سمیرا رزمجو؛ سید مهدی امیر جهانشاهی


435. Evaluation of the WRF/Chem aerosol models - a dust episode case study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

امیرحسین نیک فال؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ مهدی رهنما؛ سحر تاج بخش؛ محمد مرادی


436. مقایسه موردی عملکرد تابستانه راهبردهای توسعه بام سبز و بام خنک بر کیفیت هوا در کلان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1399

حسین ملکوتی؛ سمیه ارغوانی؛ ولی الله شیخی


437. مقایسه سازوکار های گسله های فعال در ترانشه های دیرینه لرزه شناسی و سازوکار های کانونی در جنوب البرز مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399

10.30499/ijg.2020.106199

محمد رضا عباسی


438. بررسی اثر داده‌گواری داده‌های رادار هواشناسی در شبیه‌سازی خط تندوزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1399

مهناز کریم خانی؛ مجید آزادی؛ امیر حسین مشکوتی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


439. Evaluation of Deterministic Seismic Hazard by using Fuzzy Inference System, Case Study: Tabriz city, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

فتانه تقی زاده فرهمند؛ ملیکه اسلامی


440. Parametric Criteria in Onsite Earthquake Early Warning System

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

رضا حیدری؛ رضا حیدری


441. ارائه یک مدل جدید تبدیل سطوح مبنای مسطحاتی بر مبنای تقریب بیضوی و برآورد ضرایب سطح تبدیل مولفه ارتفاعی با بکارگیری مدل ریاضی تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمدعلی شریفی؛ محمد مهدی کریمی نژاد


442. بررسی ارتباط تاوه قطبی پوشن‌سپهری با ساختار وردایست دینامیکی در منطقه جنوب‌غرب آسیا همراه با دو مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1399

نجمه برهانی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزائی


443. شبیه‌سازی امواج ناشی از باد تحت تأثیر پیچیدگی‌های جغرافیایی در تنگه هرمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

10.30499/ijg.2020.222016.1254

فاطمه عامری؛ سرمد قادر؛ سید عباس حق شناس


444. مقایسه شکست‌ امواج راسبی روی اروپا و غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.30499/ijg.2020.228070.1265

مجید آزادی؛ محمد مهدی خدادی؛ محمد مرادی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


445. Presenting an integrated strategy for porosity mapping in a genetic-based seismic inversion framework in a heterogeneous reservoir

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.30499/ijg.2020.223648.1261

Amin Shahbazi؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ Vinesh Thiruchelvam؛ Thang Ka Fei


446. Application of Gustafson-Kessel algorithm in finding seismically co-pattern zones, A case study on Meybod City

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

10.30499/ijg.2020.227165.1263

حسین هاشمی؛ حنیف ضرابیها