نویسنده = عبدالرحیم جواهریان
تعداد مقالات: 10
5. مد‌ل‌سازی لرزه‌ای محیط‌های همسانگرد صوتی و صوتی گرانرو در حیطه tau-p

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 33-43

ملیحه السادات کاظمی؛ محمد کمال قاسم العسکری؛ عبدالرحیم جواهریان


6. کاربرد روش‌های لرزه‌ای در بررسی شرایط تشکیل و اثبات حضور هیدرات گازی در دریای عمان

دوره 2، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 65-78

بهنام حسینی شعار؛ عبدالرحیم جواهریان؛ مجتبی صدیق عربانی


7. استفاده از روش LMR در تفکیک سیالات مخزنی و سنگ‌شناسی‌های متفاوت در مخزن ماسه‌سنگی غار میدان ابوذر در خلیج‌فارس

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 13-23

مرضیه میرزاخانیان؛ عبدالرحیم جواهریان؛ مهدی اصغرزاده


8. برآورد مقاومت لرزه‌ای برشی با استفاده از دامنه موج تراکمی و کاربرد آن در تعیین نوع سیالات مخزن‌های کربناته

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 25-37

علی‌رضا گلال‌زاده؛ عبدالرحیم جواهریان؛ مجید نبی‌بیدهندی


9. برآورد فاکتور کیفیت با استفاده از داده‌های نیمرخ لرزه‌ای قائم در یکی از میدان‌ها هیدروکربوری جنوب ایران

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 79-90

ملیحه کاظمی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمد کمال قاسم العسکری