نویسنده = مجید نبی بیدهندی
تعداد مقالات: 7
3. تاثیر فشار همه‌جانبه بر سرعت موج‌های کشسان و مدول‌های یانگ دینامیک و استاتیک نمونه‌های سنگ آهک سروک

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 12-25

علیرضا نجیبی؛ محمدرضا آصف؛ مجید نبی بیدهندی؛ رسول اجل لوئیان؛ غلام عباس صفیان


4. مقایسه روش‌های مختلف تحلیل سرعت براساس همبستگی در پردازش داده‌های لرزه‌ای بازتابی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 40-55

مهدی بشردوست؛ سیاوش ترابی؛ مجید نبی بیدهندی


5. برآورد توزیع تخلخل مخزن از نشانگر‌های لرزه‌ای با استفاده از مدل عصبی- فازی NEFPROX در دشت گرگان

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-15

احمد اشتری تلخستانی؛ مجید نبی بیدهندی؛ جواد جمالی