نویسنده = مهرداد پاکزاد
تعداد مقالات: 3
3. مقایسه خطای مکان‌یابی زمین‌لرزه‌‌های محلی در روش‌‌های خطی‌شده و غیرخطی با استفاده از داده‌‌های شبیه‌سازی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 127-140

وحید ملکی؛ محمدرضا حاتمی؛ ظاهرحسین شمالی؛ مهرداد پاکزاد