نویسنده = ابوالقاسم کامکار روحانی
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه روش رادار نفوذی به زمین و مغناطیس‌سنجی در بررسی‌های نزدیک به سطح: یک مطالعه موردی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 76-86

مسعود حسینی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مهدی محمدی ویژه؛ سعید پرنو


2. Subsurface structural characterization of the Chooman Dam site using geoelectric method

دوره 10، شماره 5، بهار 1396، صفحه 22-30

Sadegh Moghaddam؛ Abolghasem Kamkar Rouhani؛ Alireza Arab Amiri


3. تعیین پارامترهای کیفی روسازی راه با استفاده از روش زمین‌نفوذGPR

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394

احمد مزینانی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مهدی محمدی ویژه


4. آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی و تحلیل مشخصه‌های تپ GPR

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 117-133

مهدی محمدی‌ویژه؛ ابوالقاسم کامکار روحانی


6. تفسیر آنومالی‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 69-83

کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ عبدالحمید انصاری