نویسنده = Seyed-Hani Motavalli-Anbaran
تعداد مقالات: 5
1. وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی ناهمواری سنگ بستر دشت امان‌آباد با استفاده از انتگرال‌های نوع کوشی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-17

نازنین محمدی؛ سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


3. Non-linear stochastic inversion of 2D gravity data using evolution strategy (ES)

دوره 11، شماره 5، بهار 1397، صفحه 26-42

سیده خدیجه قاسمی؛ سید هانی متولی عنبران؛ گیلدا کریمی


5. تعیین مدل پوسته و سنگ‌کره نواحی البرز، ایران مرکزی و خزر جنوبی با استفاده از داده‌های ژئوئید وتوپوگرافی

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-11

سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ هرمان زین