نویسنده = امید علیزاده
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر هواویزها بر بارش در شرایط رطوبت‌های نسبی متفاوت: مطالعه موردی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 135-155

فاطمه زارعی؛ مریم قرایلو؛ امید علیزاده چوبری