نویسنده = پرویز ایران نژاد
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه‌سازی شده با مدل L-MEB

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 92-106

مژده جامعی؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ پرویز ایران نژاد


2. ارزیابی مدل برف طرحواره سطح NOAH-MP جفت‌شده با مدل منطقه‌ای WRF در بارش‌های سنگین برف در شمال و غرب ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 146-163

مهرانه خدامرادپور؛ پرویز ایران نژاد؛ سمیرا اخوان؛ خالد بابایی


3. مطالعه بی‌هنجاری‌ دمای زمستان ایران با استفاده از داده‌های بازتحلیل NCEP/NCAR

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 12-27

پرویز ایران نژاد؛ فرهنگ احمدی‌گیوی؛ نسیم نیکویی


4. شبیه‌‌سازی دبی رودخانه کارون با طرحواره سطح OSU به شکل جفت نشده و جفت شده با مدل SIMTOP

دوره 3، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 91-107

مهران خدامرادپور؛ پرویز ایران نژاد


5. اثر مراکز چرخندزای مدیترانه بر بارش سالانه ایران در دوره 1960 تا 2002

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 91-105

پرویز ایران نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محمدنژاد