نویسنده = مریم قرایلو
تعداد مقالات: 3
1. برهم‌کنش هواویزهای ناشی از خودروها و ابرهای سرد در آزمایشگاه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 18-32

امیر باقری مصلح آبادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مریم قرایلو


2. تأثیر هواویزها بر بارش در شرایط رطوبت‌های نسبی متفاوت: مطالعه موردی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 135-155

فاطمه زارعی؛ مریم قرایلو؛ امید علیزاده چوبری


3. Analysis of updraft velocity in mesoscale convective systems using satellite and WRF model simulations

دوره 10، شماره 5، بهار 1396، صفحه 57-70

Reza Khandan؛ Seyed Kazem Alavipanah؛ Arastoo Pour Biazar؛ Maryam Gharaylou