نویسنده = غلامحسین نوروزی
تعداد مقالات: 10
2. مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با داده‌های حفاری اکتشافی

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 56-69

مسلم فاتحی؛ غلامحسین نوروزی؛ امید اصغری؛ فاطمه حاجی ئی


5. برآورد عمق توده‌‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 52-363

مسلم فاتحی؛ غلامحسین نوروزی؛ فاطمه حاجی‌ئی


6. بررسی بهبود برآورد تخلخل به کمک ترکیب روش‌‌های زمین‌‌آماری با تبدیل نشانگر‌‌های چندگانه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 95-106

علی حمیدی حبیب؛ محمدعلی ریاحی؛ غلامحسین نوروزی


7. تفسیر بی‌هنجاری‌ مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از روش‌ گرادیان کامل نرمال

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-15

میثم عابدی؛ احمد افشار؛ غلامحسین نوروزی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


8. مدل‌سازی دوبُعدی داده‌های گرانی‌ با استفاده از روش معکوس‌سازی فشرده و معیار توقف تغییر چگالی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 92-108

مریم عابدی؛ احمد افشار؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ غلامحسین نوروزی


9. مدل‌سازی دوبعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از شبکه عصبی پیشخور

دوره 4، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 72-83

احمد افشار؛ میثم عابدی؛ غلامحسین نوروزی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ کارو لوکس


10. مدل‌سازی سه‌بُعدی بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از روش‌ شبکه‌های عصبی تحمیلی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 77-90

میثم عابدی؛ احمد افشار؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ غلامحسین نوروزی؛ کارو لوکس