نویسنده = رضا قائدرحمتی
تعداد مقالات: 2
2. مدل‌سازی وارون و تفسیر دو‌بُعدی داده‌‌های نیم‌رخ‌‌زنی آرایه الکترومغناطیسی (EMAP)

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 64-78

رضا قائدرحمتی؛ علی مرادزاده؛ نادر فتحیان‌‌پور؛ سهیل پرخیال