نویسنده = سید مجید میررکنی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی توانمندی مدل SDSMدر ریزمقیاس­نمایی دما و بارش در اقلیم گرم و خشک (بررسی موردی: ایستگاه‌های همدیدی یزد و طبس)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 104-125

فاطمه روحی پناه؛ سید مجید میررکنی؛ علی‌رضا مساح بوانی


3. نقش گردش‌های پوشن‌سپهر در بی‌هنجاری‌های اقلیمی‌ زمستان‌های 1386 و 1388‌

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 89-104

سید مجید میررکنی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی‌گیوی