نویسنده = سیاوش ترابی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش‌های مختلف تحلیل سرعت براساس همبستگی در پردازش داده‌های لرزه‌ای بازتابی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 40-55

مهدی بشردوست؛ سیاوش ترابی؛ مجید نبی بیدهندی