نویسنده = محمدرضا ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تبدیل آدامار در جداسازی رخساره‌های مخزن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-11

محمدرضا ابراهیمی؛ محمدعلی ریاحی