نویسنده = محسن ازقندی
تعداد مقالات: 1
1. سازوکار گسله پیشانی کوهستان (MFF) زاگرس در طول جغرافیایی 46 تا 5/48 درجه شرقی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 93-106

ستوده محمدنیا؛ محمد رضا عباسی؛ غلام جوان دلویی؛ محسن ازقندی