نویسنده = امیر طهماسبی پاشا
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط شاخص‌های همرفتی و دورپیوندی در منطقه غرب آسیا

دوره 15، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-26

10.30499/ijg.2021.263894.1308

امیر طهماسبی پاشا؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه


2. بررسی آماری- دینامیکی توفان‏های همرفتی قوی در اهواز

دوره 15، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-17

10.30499/ijg.2020.240218.1282

بهاره صمدیار؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه؛ امیر طهماسبی پاشا