کلیدواژه‌ها = هموارسازی
تعداد مقالات: 1
1. نقش هموارسازی اثرات توپوگرافی – ایزوستازی بر آنومالی جاذبی

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 141-153

مهدی گلی؛ حسین موسوی الکاظمی