کلیدواژه‌ها = الگوی روزانه
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات دید جوّی و عوامل مؤثر بر آن در ایستگاه ژئوفیزیک تهران طی دوره 10 ساله (2011-2001)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 128-141

زهرا شرعی پور؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی