کلیدواژه‌ها = two- and three-dimensional inversion
تعداد مقالات: 1
1. Three-dimensional Magnetotelluric Modeling of data from Northeast of Gorgan Plain

دوره 12، شماره 5، 1398، صفحه 11-20

امید باقرپور؛ بنفشه حبیبیان دهکردی؛ بهروز اسکوئی