کلیدواژه‌ها = بارش
تعداد مقالات: 16
4. ارزیابی داده‌های مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مقابل داده‌های مشاهده‌ای ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 40-53

جعفر معصوم پورسماکوش؛ مرتضی میری؛ فاطمه پورکمر


5. تأثیر هواویزها بر بارش در شرایط رطوبت‌های نسبی متفاوت: مطالعه موردی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 135-155

فاطمه زارعی؛ مریم قرایلو؛ امید علیزاده چوبری


6. ارزیابی دقت داده‌های بارش مرکز اقلیم‌شناسی بارش جهانی بر روی ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 95-113

محمد دارند؛ سوما زندکریمی


7. کنترل کیفی داده‌های رادار هواشناسی با استفاده از ساختار افقی و قائم برگشت‌پذیری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 120-131

محمود صفر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ یحیی گلستانی


8. الگوهای همدیدی در دوران همراه و بدون بارش همزمان با چیرگی فاز 1 دیده :MJO مطالعه موردی جنوب باختری ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-87

سید محمد جعفر ناظم‌السادات؛ آرزو رستم‌پور؛ کوکب شاهقلیان


9. مقایسه عملکرد الگوریتم ICA و حالت ترکیب شده آن با فازی (FUZZY-ICA) در پیش‌بینی بارش روزانه

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-14

امیرمحمد رخ‌شاد؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری


10. بررسی توانمندی مدل SDSMدر ریزمقیاس­نمایی دما و بارش در اقلیم گرم و خشک (بررسی موردی: ایستگاه‌های همدیدی یزد و طبس)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 104-125

فاطمه روحی پناه؛ سید مجید میررکنی؛ علی‌رضا مساح بوانی


11. کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 19-33

صدیقه لوک‌زاده؛ نوذر قهرمان؛ جواد بذرافشان؛ ایمان بابائیان؛ زهرا آقا شریعتمداری


13. معرفی و مقایسه پایگاه‌هایداده بارشی و اسفزاریTRMM

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393

سید ابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه رعیت‌‌پیشه؛ محمد‌صادق کیخسروی کیانی


14. بررسی پیش‌بینی‌‌‌های مدل WRFبرای آب بارش‌شو و ارتباط آن بابرآوردبارش به کمک داده‌های رادار تهران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393

امیر محمدیها؛ محمد حسین معماریان؛ مجید آزادی؛ محمد ریحانی پروری


15. پس‌پردازش برون‌داد مدل دینامیکی MRI-CGCM3 برای پیش‌بینی فصلی بارش استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 119-133

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان