کلیدواژه‌ها = بارش
تعداد مقالات: 17
1. مطالعه موردی تاثیر هواویزها بر ویژگی‌های ابر و بارش در شرایط رطوبت نسبی متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

10.30499/ijg.2021.294970.1342

امید علیزاده؛ آتنا مصطفوی؛ سمانه ثابت قدم


5. ارزیابی داده‌های مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مقابل داده‌های مشاهده‌ای ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 40-53

جعفر معصوم پورسماکوش؛ مرتضی میری؛ فاطمه پورکمر


6. تأثیر هواویزها بر بارش در شرایط رطوبت‌های نسبی متفاوت: مطالعه موردی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 135-155

فاطمه زارعی؛ مریم قرایلو؛ امید علیزاده چوبری


7. ارزیابی دقت داده‌های بارش مرکز اقلیم‌شناسی بارش جهانی بر روی ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 95-113

محمد دارند؛ سوما زندکریمی


8. کنترل کیفی داده‌های رادار هواشناسی با استفاده از ساختار افقی و قائم برگشت‌پذیری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 120-131

محمود صفر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ یحیی گلستانی


9. مقایسه عملکرد الگوریتم ICA و حالت ترکیب شده آن با فازی (FUZZY-ICA) در پیش‌بینی بارش روزانه

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-14

امیرمحمد رخ‌شاد؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری


10. الگوهای همدیدی در دوران همراه و بدون بارش همزمان با چیرگی فاز 1 دیده :MJO مطالعه موردی جنوب باختری ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-87

سید محمد جعفر ناظم‌السادات؛ آرزو رستم‌پور؛ کوکب شاهقلیان


11. کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 19-33

صدیقه لوک‌زاده؛ نوذر قهرمان؛ جواد بذرافشان؛ ایمان بابائیان؛ زهرا آقا شریعتمداری


12. بررسی توانمندی مدل SDSMدر ریزمقیاس­نمایی دما و بارش در اقلیم گرم و خشک (بررسی موردی: ایستگاه‌های همدیدی یزد و طبس)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 104-125

فاطمه روحی پناه؛ سید مجید میررکنی؛ علی‌رضا مساح بوانی


13. معرفی و مقایسه پایگاه‌هایداده بارشی و اسفزاریTRMM

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393

سید ابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه رعیت‌‌پیشه؛ محمد‌صادق کیخسروی کیانی


15. بررسی پیش‌بینی‌‌‌های مدل WRFبرای آب بارش‌شو و ارتباط آن بابرآوردبارش به کمک داده‌های رادار تهران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393

امیر محمدیها؛ محمد حسین معماریان؛ مجید آزادی؛ محمد ریحانی پروری


16. پس‌پردازش برون‌داد مدل دینامیکی MRI-CGCM3 برای پیش‌بینی فصلی بارش استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 119-133

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان