کلیدواژه‌ها = گشتاور الکترواستاتیکی
تعداد مقالات: 1
1. برهم‌کنش هواویزهای ناشی از خودروها و ابرهای سرد در آزمایشگاه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 18-32

امیر باقری مصلح آبادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مریم قرایلو