کلیدواژه‌ها = شمال‌غرب ایران
تعداد مقالات: 3
2. ساختار پوسته‌ شمال‌غرب ایران با استفاده از توموگرافی منحنی پاشش امواج لاو

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 53-69

غلام‌رضا مرتضی‌نژاد؛ حبیب رحیمی


3. محاسبه کاهندگی طیف دامنه جنبش زمین در ناحیه شمال‌غرب ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 128-141

خلیل متقی؛ زهرا ضرونی‌زاده؛ عبدالرضا قدس