کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
تعداد مقالات: 5
2. کاربرد تبدیل آدامار در جداسازی رخساره‌های مخزن

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-11

محمدرضا ابراهیمی؛ محمدعلی ریاحی


4. بررسی بهبود برآورد تخلخل به کمک ترکیب روش‌‌های زمین‌‌آماری با تبدیل نشانگر‌‌های چندگانه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 95-106

علی حمیدی حبیب؛ محمدعلی ریاحی؛ غلامحسین نوروزی


5. برآوردکردن تخلخل مؤثر مخزن با استفاده از تحلیل چند‌نشانگری

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 1-18

علی عدالت؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ رضا توکلی مقدم