کلیدواژه‌ها = خوشه‌بندی
تعداد مقالات: 3
1. معرفی کاربرد نرم‌افزار SeisART برای تحلیل رخساره‌های لرزه‌ای با استفاده از ترکیب روش‌های هوشمند و دانش مفسر

دوره 12، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 64-77

سعید هادیلو؛ سعید میرزائی؛ حسین هاشمی؛ ابراهیم سفیداری