کلیدواژه‌ها = Potential field
تعداد مقالات: 7
1. Estimation of Source Location Using Curvature Analysis

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 79-92

10.30499/ijg.2020.104786

Mohammad Barazesh؛ Seyed-Hani Motavalli-Anbaran


4. تعیین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تصویرسازی زاویه تتا

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 24-33

علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو


6. استفاده از فیلترهای دورسنجی در پردازش تصاویر میدان پتانسیل

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 34-50

عبدالحمید انصاری؛ کمال علمدار


7. تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با روش تصویرسازی پارامترهای توده (SPI)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 25-40

کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری