کلیدواژه‌ها = برآورد عمق
تعداد مقالات: 6
5. کاربرد تحلیل مکان عدد موج در اکتشافات مغناطیس‌سنجی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 81-91

امین روشندل؛ علی نجاتی کلاته؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی


6. برآورد عمق توده‌‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 52-363

مسلم فاتحی؛ غلامحسین نوروزی؛ فاطمه حاجی‌ئی