کلیدواژه‌ها = فیلترهای مغناطیس‌سنجی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خطواره‌های زمین‌ساختی در ناحیه پشت‌بادام با استفاده از روش مغناطیس‌سنجی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393

مسلم جهان‌تیغ؛ غلامرضا نوروزی؛ فرشاد ژولیده‌سر