کلیدواژه‌ها = مکران
تعداد مقالات: 6
2. تحلیل خطر احتمالاتی سونامی در امتداد ساحل جنوب‌شرق ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13

امین رشیدی؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه


4. ساختار پوسته در جنوب و جنوب شرق ایران براساس توابع انتقال گیرنده و پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 156-175

مهدی عزیزی؛ افسانه نصرآبادی؛ محمدرضا سپهوند