کلیدواژه‌ها = ناحیه هرمزگان
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ضریب کیفیت امواج برشی و کدا در ناحیه هرمزگان، جنوب ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 111-131

مهدی راستگو؛ حسین حمزه لو؛ مهدی رضاپور؛ حبیب رحیمی