کلیدواژه‌ها = توزیع ویگنر- وایل
تعداد مقالات: 1
1. تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از تبدیل‌های زمان- مقیاس و زمان- فرکانس

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 19-32

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی