کلیدواژه‌ها = خطر زلزله
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 115-139

بهشته حکیمی؛ زهره معصومی؛ عبدالرضا قدس؛ نجمه اعتماد سعید


2. محاسبه بزرگای M1 برای زلزله‌های ناحیه تهران

دوره 3، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 1-11

سید خلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی