کلیدواژه‌ها = هواویزها
تعداد مقالات: 2
1. برهم‌کنش هواویزهای ناشی از خودروها و ابرهای سرد در آزمایشگاه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 18-32

امیر باقری مصلح آبادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مریم قرایلو


2. بررسی فرایندهای میکروفیزیکی مؤثر بر ذرات هواویز جوی با استفاده از سامانة جفت‌ شدة طرحواره هواویز HAM و مدل میان‌‌مقیاس WRF

دوره 3، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 58-76

رباب مشایخی؛ پرویز ایران‌‌نژاد؛ عباسعلی علی‌‌اکبری بیدختی؛ یوهان فایشتر