موضوعات = زلزله شناسی
1. Estimation of the kinematic source parameters and frequency independent shear wave quality factor around the Bushehr province

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

حبیب رحیمی؛ هدی محمودی؛ بهزاد ملکی


2. مکانیابی مجدد زمینلرزه‌های 20 سال اخیر منطقه شمال‌غرب ایران با استفاده از الگوریتم JHD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

رحیم جمیری؛ اسماعیل بایرام نژاد؛ ظاهرحسین شمالی


3. Seismic Amplification of Peak Ground Acceleration, Velocity, and Displacement by Two-Dimensional Hills

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

عبداله سهرابی بیدار؛ مسعود عامل سخی؛ آرش شارقی؛ شهرام مقامی


4. Earthquake Luminosity: observations and theories

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1398

مرتضی فتاحی؛ مهدی ترابی


5. مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 115-139

بهشته حکیمی؛ زهره معصومی؛ عبدالرضا قدس؛ نجمه اعتماد سعید


6. بررسی کیفیت داده‌های ثبت‌شده با شتاب‌سنج گوشی‌های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 140-156

عماد صداقتی؛ رضا خواجوی؛ کیوان حسینی


8. کاهندگی طیفی جنبش زمین در فواصل کانونی نزدیک

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-106

راضیه قاسمی‌نیا؛ خلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ مرتضی طالبیان؛ لینگ چن


9. ساختار پوسته‌ شمال‌غرب ایران با استفاده از توموگرافی منحنی پاشش امواج لاو

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 53-69

غلام‌رضا مرتضی‌نژاد؛ حبیب رحیمی


12. تعیین ساختار سرعتی و مطالعه لرزه‌خیزی تهران و ارتفاعات البرز در دهه اخیر

دوره 12، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 78-95

سعید سلطانی مقدم؛ کامران سپانلو؛ میثم خیری ملومه