موضوعات = زلزله شناسی
تعداد مقالات: 13
1. بررسی تاثیر زمینلرزه بر تراز آب های زیرزمینی و آبدهی چاه های آب ناشی از زمین لرزه 20 فروردین ماه1392 کاکی با بزرگای گشتاوری6.3 در استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

سارا گودرزی؛ سعید زارعی؛ سید رضا منصوری


2. Estimation of kinematic source parameters and frequency independent shear wave quality factor around Bushehr

دوره 12، شماره 5، 1398، صفحه 21-32

هدی محمودی؛ حبیب رحیمی؛ بهزاد ملکی


4. Seismic Amplification of Peak Ground Acceleration, Velocity, and Displacement by Two-Dimensional Hills

دوره 12، شماره 5، 1398، صفحه 68-81

عبداله سهرابی بیدار؛ مسعود عامل سخی؛ آرش شارقی؛ شهرام مقامی


5. Luminous Phenomena of Earthquakes: Observations and Theories

دوره 12، شماره 5، 1398، صفحه 50-67

مهدی ترابی؛ مرتضی فتاحی


6. مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 115-139

بهشته حکیمی؛ زهره معصومی؛ عبدالرضا قدس؛ نجمه اعتماد سعید


7. بررسی کیفیت داده‌های ثبت‌شده با شتاب‌سنج گوشی‌های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 140-156

عماد صداقتی؛ رضا خواجوی؛ کیوان حسینی


9. ساختار پوسته‌ شمال‌غرب ایران با استفاده از توموگرافی منحنی پاشش امواج لاو

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 53-69

غلام‌رضا مرتضی‌نژاد؛ حبیب رحیمی


10. کاهندگی طیفی جنبش زمین در فواصل کانونی نزدیک

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-106

راضیه قاسمی‌نیا؛ خلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ مرتضی طالبیان؛ لینگ چن


13. تعیین ساختار سرعتی و مطالعه لرزه‌خیزی تهران و ارتفاعات البرز در دهه اخیر

دوره 12، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 78-95

سعید سلطانی مقدم؛ کامران سپانلو؛ میثم خیری ملومه