موضوعات = پتانسیل
تعداد مقالات: 6
1. ارائه یک مدل جدید تبدیل سطوح مبنای مسطحاتی بر مبنای تقریب بیضوی و برآورد ضرایب سطح تبدیل مولفه ارتفاعی با بکارگیری مدل ریاضی تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمدعلی شریفی؛ محمد مهدی کریمی نژاد


2. مدل‌سازی هندسه سنگ بستر با استفاده از داده‌های گرانی‌سنجی و الگوریتم کلونی مورچگان

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 39-54

10.30499/ijg.2020.103082

امیر جولائی؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته؛ فرزین فرزانه


3. Three-dimensional Magnetotelluric Modeling of data from Northeast of Gorgan Plain

دوره 12، شماره 5، 1398، صفحه 11-20

امید باقرپور؛ بنفشه حبیبیان دهکردی؛ بهروز اسکوئی