موضوعات = فیزیک فضا
تعداد مقالات: 19
1. اثرات ساخت سد گتوند بر پارامترهای اقلیمی دما، رطوبت و بارش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.30499/ijg.2020.233702.1275

محمد حسام محمدی؛ محمود صفر؛ سید حسین خان شقاقی؛ حسین رفیق زاده؛ حجت قربانی


2. Evaluation of the WRF/Chem aerosol models - a dust episode case study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

امیرحسین نیک فال؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ مهدی رهنما؛ سحر تاج بخش؛ محمد مرادی


3. پایش ماهواره‌ای توزیع زمانی ـ مکانی آب بارش‌شُو در جوّ ایران با استفاده از داده‌های Aqua/AIRS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1399

10.30499/ijg.2020.229652.1269

کوهزاد رئیس پور


4. پیش بینی موردی تلاطم هوای صاف بر روی ایران با استفاده از مدل میان‌مقیاس WRF

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.30499/ijg.2020.235239.1277

محمدمهدی آریامنش؛ سرمد قادر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امید علیزاده


5. شبیه‌سازی ایجاد امواج ناشی از باد تحت تأثیر استهلاک ناشی از بستر ریزدانه در خلیج دیلم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.30499/ijg.2020.232507.1271

فاطمه عامری؛ سید عباس حق شناس؛ سرمد قادر


6. مقایسه شکست امواج راسبی روی اروپا و غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 83-101

10.30499/ijg.2020.228070.1265

محمد مهدی خدادی؛ مجید آزادی؛ محمد مرادی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


7. بررسی ارتباط تاوه قطبی پوشن‌سپهری با ساختار وردایست دینامیکی در منطقه جنوب‌غرب آسیا همراه با دو مطالعه موردی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 15-32

10.30499/ijg.2020.107465

نجمه برهانی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزائی


9. بررسی اثر داده‌گواری داده‌های رادار هواشناسی در شبیه‌سازی خط تندوزه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 63-82

10.30499/ijg.2020.106611

مهناز کریم خانی؛ مجید آزادی؛ امیر حسین مشکوتی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


10. شبیه‌سازی امواج ناشی از باد تحت‌تأثیر پیچیدگی‌های جغرافیایی در تنگه هرمز

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 103-120

10.30499/ijg.2020.222016.1254

فاطمه عامری؛ سرمد قادر؛ سید عباس حق شناس


11. همپوشانی دوره تناوب شاخص نوسان اطلس شمالی (NAO) با دوره تناوب خشکسالی‌ها و ترسالی‌های ایران

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 91-104

10.30499/ijg.2020.104299

پیمان محمودی؛ سمیرا رزمجو؛ سید مهدی امیر جهانشاهی


13. بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-18

شاهین عالم زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


14. ارزیابی داده‌گواری وردشی سه‌بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان حاره‌ای گونو به محدوده‌های انتخابی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 19-35

مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راهبانی؛ مجید آزادی