برهم کنش هواویزهای ناشی از خودروها و ابرهای سرد در آزمایشگاه

نوع مقاله: مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

ذرات آلاینده در هوای شهرها بر روی سلامت، محیط زیست، اقلیم و دیگر جنبه‌ها اثر گذار هستند. منابع متحرک، علت اصلی انتشار هواویزهای اولیه در شهرهای بزرگ نظیر تهران است. هواویزهایی که از طریق خودروها (بنزینی و دیزلی) تولید می‌شوند، می‌توانند به عنوان هسته‌های میعان ابر و هسته‌های یخ بر روی بارش تاثیر گذار باشند. بارش می‌تواند علاوه بر تامین منابع آبی به بهبود کیفیت هوای شهرها نیز کمک کند. در ایران اکثر ابرها از نوع ابرهای سرد هستند و مطالعه بر روی این ابرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله نقش این گونه هواویزها روی توزیع اندازه قطرک‌های اَبَرسرد و بلورهای یخ، رشد گویچه‌های برف از طریق سازوکار میله چرخان و گشتاور الکترواستاتیکی بلورها با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی بررسی می‌شود. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند هواویزهای ناشی از خودروها عمدتا دوده و خاکستر هستند و در حضور این ذرات، قطر میانگین قطرک-های ابرسرد و بلورهای یخ کاهش می‌یابد. با کاهش قطر قطرک‌های اَبَرسرد، رشد گویچه‌های برف کاهش یافته و به دنبال آن می‌تواند بر روی برخی پدیده‌ها نظیر آذرخش نیز اثر گذار باشد. همچنین ذرات آلاینده تاثیر چندانی بر گشتاور الکترواستاتیکی بلورهای یخ ندارند. شکل بلورهایی که در آزمایش‌ها مشاهده شدند شامل صفحه‌های شش ضلعی، ستاره‌ای، قطاعی، ستون‌های توپر و کلاهکی، منشورها، مثلثی شکل‌ها، سوزنک‌ها و دندریت شکل‌ها بودند. بلورهای یخ هنگامی که در معرض نور قرار می‌گیرند به رنگ‌های متفاوت دیده می‌شوند. همانند حباب صابون در معرض نور که با توجه به ضخامت قسمت‌های مختلف آن و طول موج‌های نور مرئی، رنگ‌های متفاوت در میدان حرکت بلورهای یخ ظاهر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of vehicles produced aerosols and cold clouds in the Laboratory

نویسندگان [English]

  • amir bagheri mosleh abadi 1
  • Abbas_Ali Aliakbari Bidokhti 1
  • Maryam Gharaylou 2
1 Space physics, Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Institute of Geophysics, University of Tehran
چکیده [English]

Particulate pollutants in urban areas affect human health, environment, also clouds and climate. With the rapid growth of the population and the increase in the number of vehicles, in urban areas, air pollution also in large cities has increased substantially. Mobile sources of air pollution have a major contribution to the pollutant levels in urban areas. For example, motor vehicles (gasoline and diesel) play a major role in air pollution in large cities such as Tehran and in fact, they are the main sources of primary aerosols emissions. Aerosols can act as cloud condensation nuclei (CCN) and ice nuclei (IN) impact on precipitation of different regions. Precipitation can also supply water resources and help to improve the air quality of cities. In Iran, most clouds are cold clouds and ice crystals play a major role in cold precipitation. With the use of field emission scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray spectroscopy (FESEM/EDX) methods, morphology and elements composition of aerosols from the vehicle exhaust pipes were investigated. In this study we injected such aerosols into a cold cloud chamber in laboratory to try to get a better understanding of microphysics processes on interaction of urban aerosols and cloud. The experimental simulations include growth of graupels through rotating rods mechanism in the presence of vehicles produced aerosols and supercooled droplets. In order to obtain size distribution of supercooled droplets we used replicas method. Also we focused on ice crystals and the impact of pollutant particles on the ice crystals in cloud microphysics. The size distribution of ice crystals was evaluated from images of fallen crystals on a lamella under a microscope . By creating an electric field inside the cloud, the effect of these particles on the electrostatic torque of the ice crystals has been tested, which can provide a better view of predicting short term lightning. The results show that vehicle produced aerosols are mainly soot and ash and in the presence of these particles, the average diameter of supercooled droplets decreases. By decreasing diameter of supercooled droplets, the growth of the graupel also decreases. The average diameter of the ice crystals in the presence of vehicles produced aerosols was also reduced; however, pollutant particles do not have much effect on the electrostatic torque of ice crystals. The shape of the crystals observed in the experiments included hexagonal, stellar and sectored plates, solid and capped columns, prisms, triangular shapes, needles and dendrites. Forming ice crystals can be seen in different colors when exposed to light. Like a soap bubble exposed to light, due to the thicknesses of its various parts, different wavelengths of dispersed visible light, with different colors appear. When the crystals are grown large enough they appear white. With more sophisticated mentoring system one may distinguish between the formed crystals in different aerosol types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ice crystals
  • Aerosols
  • vehicles
  • cold cloud
  • droplets
  • electrostatic torque