نمایه نویسندگان

آ

 • آخوند علی، علی محمد معرفی و مقایسه عملکرد دو پایگاه جهانی داده بازتحلیل در برآورد دمای هوای روزانه بیشینه، کمینه و میانگین (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه حله) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 53-68]
 • آزادی، مجید ارزیابی داده‌گواری وردشی سه‌بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان حاره‌ای گونو به محدوده‌های انتخابی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 19-35]
 • آزادی، مجید ارائه الگوریتم جدید برای پیش‌بینی سرعت باد مبتنی بر مدل پنهان مارکوف [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 86-106]

ا

 • ابراهیم زاده اردستانی، وحید وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی ناهمواری سنگ بستر دشت امان‌آباد با استفاده از انتگرال‌های نوع کوشی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5 [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 1-18]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی اثرهای نوسان اطلس شمالی بر شرایط هواشناختی کیفیت هوای شهر تهران در دوره 2006 تا 2017 [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 51-72]

ب

 • باقری مصلح آبادی، امیر برهم‌کنش هواویزهای ناشی از خودروها و ابرهای سرد در آزمایشگاه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 18-32]
 • بایرام نژاد، اسماعیل مکان‌یابی مجدد زمین‌لرزه‌های 20 سال اخیر منطقه شمال‌غرب ایران با استفاده از الگوریتم JHD [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 117-131]

ث

 • ثابت قدم، سمانه بررسی اثرهای نوسان اطلس شمالی بر شرایط هواشناختی کیفیت هوای شهر تهران در دوره 2006 تا 2017 [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 51-72]

ج

 • جمیری، رحیم مکان‌یابی مجدد زمین‌لرزه‌های 20 سال اخیر منطقه شمال‌غرب ایران با استفاده از الگوریتم JHD [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 117-131]
 • جواهریان، عبدالرحیم ادغام وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای و روابط فیزیک سنگی برای تحلیل و تعیین توزیع انواع شیل در یکی از میادین خلیج‌ فارس [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 32-55]

چ

 • چینی فروش، نوید ارائه الگوریتم جدید برای پیش‌بینی سرعت باد مبتنی بر مدل پنهان مارکوف [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 86-106]

ح

 • حبیبی، فریده انتخاب ویژگی و پیش‌بینی باد گاستی با شبکه عصبی پرسپترون چند‌لایه‌ای در ایستگاه خودکار فرودگاهی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 33-52]
 • حق شناس، سید عباس شبیه‌سازی سه‌بعدی جریان‌های خلیج فارس در آب‌های عمیق و ساحلی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 69-85]
 • حمیدیان پور، محسن تغییرات زمانی و مکانی تابش زمین‌تاب ایران(دوره آماری 1396- 1367) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 73-85]

خ

 • خادم العموم، بنیامین ادغام وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای و روابط فیزیک سنگی برای تحلیل و تعیین توزیع انواع شیل در یکی از میادین خلیج‌ فارس [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 32-55]
 • خالقی زواره، حسن حساسیت‌سنجی میدان باد سطحی شبیه‌سازی‌شده ‌ توسط مدل WRF به شرایط اولیه و طرح‌واره‌های پارامترسازی لایه مرزی سیاره‌ای (مطالعه موردی: منطقه خلیج‌فارس) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 14-31]
 • خسروی، محمود تغییرات زمانی و مکانی تابش زمین‌تاب ایران(دوره آماری 1396- 1367) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 73-85]

د

 • دلخوش، ادریس شبیه‌سازی سه‌بعدی جریان‌های خلیج فارس در آب‌های عمیق و ساحلی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 69-85]

ر

 • راهبانی، مریم ارزیابی داده‌گواری وردشی سه‌بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان حاره‌ای گونو به محدوده‌های انتخابی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 19-35]
 • رزاقی، شکوفه شبیه‌سازی سه‌بعدی جریان‌های خلیج فارس در آب‌های عمیق و ساحلی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 69-85]
 • رشیدی، امین تحلیل خطر احتمالاتی سونامی در امتداد ساحل جنوب‌شرق ایران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]
 • روشندل کاهو، امین جانشینی سیال و مدل‌سازی پیشرو لرزه‌ای در یکی از مخازن ماسه‌سنگی ایران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 100-116]

ش

 • شریفی، محمد رضا معرفی و مقایسه عملکرد دو پایگاه جهانی داده بازتحلیل در برآورد دمای هوای روزانه بیشینه، کمینه و میانگین (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه حله) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 53-68]
 • شریفی، محمدعلی تلفیق مشاهدات GNSS و فاصله جفت‌ماهواره GRACE به کمک فیلترکالمن بی‌اثر (مطالعه موردی: بازیابی میدان گرانش شبیه‌سازی‌شده) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 72-87]
 • شکری کوچک، سعید معرفی و مقایسه عملکرد دو پایگاه جهانی داده بازتحلیل در برآورد دمای هوای روزانه بیشینه، کمینه و میانگین (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه حله) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 53-68]

ص

 • صابری، محمد رضا ادغام وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای و روابط فیزیک سنگی برای تحلیل و تعیین توزیع انواع شیل در یکی از میادین خلیج‌ فارس [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 32-55]

ع

 • عالم زاده، شاهین بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5 [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 1-18]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی برهم‌کنش هواویزهای ناشی از خودروها و ابرهای سرد در آزمایشگاه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 18-32]
 • علیزاده، امید عملکرد نسخه چهارم مدل اقلیمی منطقه‌ای با پارامترسازی‌های فیزیکی مختلف در کشور ایران: مطالعه موردی سال 2010 [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 132-151]
 • علی محمدی، مهریار ارزیابی داده‌گواری وردشی سه‌بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان حاره‌ای گونو به محدوده‌های انتخابی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 19-35]
 • عموتقی، علی تلفیق مشاهدات GNSS و فاصله جفت‌ماهواره GRACE به کمک فیلترکالمن بی‌اثر (مطالعه موردی: بازیابی میدان گرانش شبیه‌سازی‌شده) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 72-87]

غ

 • غفارپور جهرمی، سعید بررسی تأثیر مشخصات دینامیکی ساختگاه بر پاسخ لرزه‌ای و تحلیل و طراحی ساختمان‌ها [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 56-71]
 • غفاریان، پروین حساسیت‌سنجی میدان باد سطحی شبیه‌سازی‌شده ‌ توسط مدل WRF به شرایط اولیه و طرح‌واره‌های پارامترسازی لایه مرزی سیاره‌ای (مطالعه موردی: منطقه خلیج‌فارس) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 14-31]
 • غفاری رزین، میر رضا استفاده از سامانه استنتاج فازی (FIS) برای مدل‌سازی محتوای الکترون کلی یون‌سپهر در ایران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 86-98]
 • غلامی، سیاوش حساسیت‌سنجی میدان باد سطحی شبیه‌سازی‌شده ‌ توسط مدل WRF به شرایط اولیه و طرح‌واره‌های پارامترسازی لایه مرزی سیاره‌ای (مطالعه موردی: منطقه خلیج‌فارس) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 14-31]

ف

 • فرزانه، سعید تلفیق مشاهدات GNSS و فاصله جفت‌ماهواره GRACE به کمک فیلترکالمن بی‌اثر (مطالعه موردی: بازیابی میدان گرانش شبیه‌سازی‌شده) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 72-87]
 • فرهنگ مهر، عارف شبیه‌سازی سه‌بعدی جریان‌های خلیج فارس در آب‌های عمیق و ساحلی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 69-85]
 • فریدونی، بهاره جانشینی سیال و مدل‌سازی پیشرو لرزه‌ای در یکی از مخازن ماسه‌سنگی ایران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 100-116]

ق

 • قادر، سرمد حساسیت‌سنجی میدان باد سطحی شبیه‌سازی‌شده ‌ توسط مدل WRF به شرایط اولیه و طرح‌واره‌های پارامترسازی لایه مرزی سیاره‌ای (مطالعه موردی: منطقه خلیج‌فارس) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 14-31]
 • قادر، سرمد حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی یک شبکه یین- یَنگ با استفاده از روش مک‌کورمک فشرده مرتبه چهارم [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 36-50]
 • قادر، سرمد شبیه‌سازی سه‌بعدی جریان‌های خلیج فارس در آب‌های عمیق و ساحلی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 69-85]
 • قدیمی، مرتضی عملکرد نسخه چهارم مدل اقلیمی منطقه‌ای با پارامترسازی‌های فیزیکی مختلف در کشور ایران: مطالعه موردی سال 2010 [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 132-151]
 • قرایلو، مریم برهم‌کنش هواویزهای ناشی از خودروها و ابرهای سرد در آزمایشگاه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 18-32]

ک

گ

 • گلی، مهدی خطای برش انتگرال پواسون برای انتقال فروسوی بی‌هنجاری‌های گرانشی باقیمانده [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 88-99]

ل

 • لطیف شبگاهی، غلامرضا ارائه الگوریتم جدید برای پیش‌بینی سرعت باد مبتنی بر مدل پنهان مارکوف [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 86-106]

م

 • متولی عنبران، سید هانی وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی ناهمواری سنگ بستر دشت امان‌آباد با استفاده از انتگرال‌های نوع کوشی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]
 • محب الحجه، علیرضا بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5 [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 1-18]
 • محب الحجه، علیرضا حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی یک شبکه یین- یَنگ با استفاده از روش مک‌کورمک فشرده مرتبه چهارم [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 36-50]
 • محمدی، سعیده بررسی تأثیر مشخصات دینامیکی ساختگاه بر پاسخ لرزه‌ای و تحلیل و طراحی ساختمان‌ها [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 56-71]
 • محمدی، نازنین وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی ناهمواری سنگ بستر دشت امان‌آباد با استفاده از انتگرال‌های نوع کوشی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]
 • مرادزاده، علی جانشینی سیال و مدل‌سازی پیشرو لرزه‌ای در یکی از مخازن ماسه‌سنگی ایران [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 100-116]
 • مرجانی، ساجده عملکرد نسخه چهارم مدل اقلیمی منطقه‌ای با پارامترسازی‌های فیزیکی مختلف در کشور ایران: مطالعه موردی سال 2010 [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 132-151]
 • مردانه، میلاد استفاده از سامانه استنتاج فازی (FIS) برای مدل‌سازی محتوای الکترون کلی یون‌سپهر در ایران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 86-98]
 • مسعودیان، سیدابوالفضل تغییرات زمانی و مکانی تابش زمین‌تاب ایران(دوره آماری 1396- 1367) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 73-85]
 • ملکوتی، حسین ارزیابی داده‌گواری وردشی سه‌بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان حاره‌ای گونو به محدوده‌های انتخابی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 19-35]
 • مومن زاده، الهام بررسی اثرهای نوسان اطلس شمالی بر شرایط هواشناختی کیفیت هوای شهر تهران در دوره 2006 تا 2017 [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 51-72]
 • میرزائی شیری، رسول حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی یک شبکه یین- یَنگ با استفاده از روش مک‌کورمک فشرده مرتبه چهارم [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 36-50]

ن

 • نصراصفهانی، محمدعلی بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5 [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 1-18]

ی

 • یازجی، دانیل شبیه‌سازی سه‌بعدی جریان‌های خلیج فارس در آب‌های عمیق و ساحلی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 69-85]