نمایه نویسندگان

آ

 • آباد، بهروز ارتباط‌سنجی ماهواره‌مبنا میان دمای سطح زمین و فراسنج‌های بیوفیزیکی در حوضه‌ی آبریز جازموریان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 119-135]
 • آزادی، مجید بررسی پیش بینی قطعی سرعت باد با استفاده پس پردازش برونداد یک سامانه همادی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 93-117]
 • آصف، محمدرضا تخمین تخلخل سنگ‌ها مخازن گازی با استفاده از داده‌های مقاطع لرزه‌ای قائم(VSP) - مطالعه موردی در خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 149-165]

ا

 • ابراهیم زاده اردستانی، وحید تخمین عمق و فاکتور شکل بی‌هنجاری‌های گرانی با شکل‌های ساده هندسی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • امامی نیری، محمد امکان‌سنجی وارون‌سازی احتمالاتی داده‌های لرزه‌ای با هدف تخمین تخلخل برای مخزن کربناته [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 105-123]
 • امینی، حامد امکان‌سنجی وارون‌سازی احتمالاتی داده‌های لرزه‌ای با هدف تخمین تخلخل برای مخزن کربناته [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 105-123]
 • امینی، نوید امکان‌سنجی وارون‌سازی احتمالاتی داده‌های لرزه‌ای با هدف تخمین تخلخل برای مخزن کربناته [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 105-123]
 • امینی، نوید مدل‌سازی سه‌بعدی مقاومت صوتی با استفاده از روش شبیه‌سازی نوارهای دوار در یکی از میدان‌های جنوب غربی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]
 • انصاری، عبدالحمید وارون‌سازی مشترک داده‌های گرانی‌سنجی و مقاومت ویژه الکتریکی در ارزیابی ساختار سنگ کف آبخوان‌ها (مطالعه موردی: بخشی از دشت قطروم در ایران) [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 67-82]
 • انواری، لیلا تخمین تخلخل سنگ‌ها مخازن گازی با استفاده از داده‌های مقاطع لرزه‌ای قائم(VSP) - مطالعه موردی در خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 149-165]

ب

 • برنا، کیوان تخمین عمق و فاکتور شکل بی‌هنجاری‌های گرانی با شکل‌های ساده هندسی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]

پ

 • پاسیار، علی وارون‌سازی مشترک داده‌های گرانی‌سنجی و مقاومت ویژه الکتریکی در ارزیابی ساختار سنگ کف آبخوان‌ها (مطالعه موردی: بخشی از دشت قطروم در ایران) [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 67-82]

ث

 • ثابتی، حمید مدل‌سازی سه‌بعدی مقاومت صوتی با استفاده از روش شبیه‌سازی نوارهای دوار در یکی از میدان‌های جنوب غربی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]
 • ثمینی، هاله شبیه‌سازی عددی تغییرات فصلی پلانکتون‌ها و مواد مغذی در شمال دریای عمان با استفاده از مدل جفت‌شدهROMS-NPZD [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 71-92]

ج

 • جوان نژاد، رضا تحلیل و فرایابی بندال دوقطبی در یک مطالعه موردی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 35-46]

ح

 • حبیبی، فریده امکان‌سنجی پیش‌بینی‌ باد جستی با استفاده از داده‌کاوی و رگرسیون بر اساس مجموع داده‌های میدانی محدود [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 47-70]
 • حیدری، اکبر امکان‌سنجی وارون‌سازی احتمالاتی داده‌های لرزه‌ای با هدف تخمین تخلخل برای مخزن کربناته [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 105-123]

د

 • داداشی رودباری، عباسعلی بررسی بی‌هنجاری و روند دمای ایران در پهنه‌های مختلف اقلیمی با استفاده از مدل‌های جفت شده پروژه مقایسه متقابل مرحله ششم (CMIP6) [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 35-54]
 • ده ملائی، مسعود بررسی پیش بینی قطعی سرعت باد با استفاده پس پردازش برونداد یک سامانه همادی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 93-117]

ر

 • رئیس پور، کوهزاد ارتباط‌سنجی ماهواره‌مبنا میان دمای سطح زمین و فراسنج‌های بیوفیزیکی در حوضه‌ی آبریز جازموریان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 119-135]
 • رداد، محمد شناسایی و مدل‌سازی گنبد نمکی در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از گرادیان بافت سه‌بعدی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 19-33]
 • رضائی، ابوالفضل شناسایی گستره شوری در سفره آب زیرزمینی با استفاده از روش متمرکز بر پیش‌بینی (PFA) و پی‎جویی ژئوالکتریکی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 137-148]
 • رضائی، مریم تحلیل و فرایابی بندال دوقطبی در یک مطالعه موردی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 35-46]
 • رضازاده، مریم بررسی پیش بینی قطعی سرعت باد با استفاده پس پردازش برونداد یک سامانه همادی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 93-117]
 • روشندل کاهو، امین شناسایی و مدل‌سازی گنبد نمکی در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از گرادیان بافت سه‌بعدی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 19-33]

ز

 • زارعی، سعید ارزیابی پویایی لرزه‌زمین‌ساختی در کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس به کمک نسبت نرخ گشتاور لرزه‌ای به نرخ گشتاور ژئودتیک [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 167-184]
 • زرین، آذر بررسی بی‌هنجاری و روند دمای ایران در پهنه‌های مختلف اقلیمی با استفاده از مدل‌های جفت شده پروژه مقایسه متقابل مرحله ششم (CMIP6) [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 35-54]

س

 • سلیمانی، فرشته شناسایی گستره شوری در سفره آب زیرزمینی با استفاده از روش متمرکز بر پیش‌بینی (PFA) و پی‎جویی ژئوالکتریکی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 137-148]
 • سلیمانی منفرد، مهرداد شناسایی و مدل‌سازی گنبد نمکی در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از گرادیان بافت سه‌بعدی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 19-33]

ص

 • صادقی، مهدی مدل‌سازی سه‌بعدی مقاومت صوتی با استفاده از روش شبیه‌سازی نوارهای دوار در یکی از میدان‌های جنوب غربی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]
 • صالح آبادی، نرگس بررسی بی‌هنجاری و روند دمای ایران در پهنه‌های مختلف اقلیمی با استفاده از مدل‌های جفت شده پروژه مقایسه متقابل مرحله ششم (CMIP6) [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 35-54]
 • صلاحی، برومند ارتباط‌سنجی ماهواره‌مبنا میان دمای سطح زمین و فراسنج‌های بیوفیزیکی در حوضه‌ی آبریز جازموریان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 119-135]
 • صمدیار، بهاره بررسی آماری- دینامیکی توفان‏های همرفتی قوی در اهواز [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-17]

ط

 • طهماسبی پاشا، امیر بررسی آماری- دینامیکی توفان‏های همرفتی قوی در اهواز [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-17]

ع

 • عباسی، محمد رضا بررسی دوتفسیر از یک گسله در شمال تهران [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 19-33]
 • عظام، مجتبی شبیه‌سازی عددی تغییرات فصلی پلانکتون‌ها و مواد مغذی در شمال دریای عمان با استفاده از مدل جفت‌شدهROMS-NPZD [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 71-92]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی بررسی الگوهای همدیدی بارش‌های فرین در جنوب غرب ایران در دوره گرم سال [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 83-104]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی شبیه‌سازی عددی تغییرات فصلی پلانکتون‌ها و مواد مغذی در شمال دریای عمان با استفاده از مدل جفت‌شدهROMS-NPZD [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 71-92]

ف

 • فراهانی، نفیسه بررسی الگوهای همدیدی بارش‌های فرین در جنوب غرب ایران در دوره گرم سال [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 83-104]
 • فلاحت، رضا مدل‌سازی سه‌بعدی مقاومت صوتی با استفاده از روش شبیه‌سازی نوارهای دوار در یکی از میدان‌های جنوب غربی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]

ق

 • قرایلو، مریم بررسی الگوهای همدیدی بارش‌های فرین در جنوب غرب ایران در دوره گرم سال [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 83-104]
 • قربانی، احمد وارون‌سازی مشترک داده‌های گرانی‌سنجی و مقاومت ویژه الکتریکی در ارزیابی ساختار سنگ کف آبخوان‌ها (مطالعه موردی: بخشی از دشت قطروم در ایران) [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 67-82]

گ

 • گلی، مهدی مقایسه روش‌های سطری و ستونی تبدیل هماهنگ کروی از درجه/مرتبه خیلی‌بالا [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 55-65]

م

 • محب الحجه، علیرضا بررسی آماری- دینامیکی توفان‏های همرفتی قوی در اهواز [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-17]
 • مدنی، ناصر مدل‌سازی سه‌بعدی مقاومت صوتی با استفاده از روش شبیه‌سازی نوارهای دوار در یکی از میدان‌های جنوب غربی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]
 • مرادی، مسعود ارتباط‌سنجی ماهواره‌مبنا میان دمای سطح زمین و فراسنج‌های بیوفیزیکی در حوضه‌ی آبریز جازموریان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 119-135]
 • منصوری، سید رضا ارزیابی پویایی لرزه‌زمین‌ساختی در کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس به کمک نسبت نرخ گشتاور لرزه‌ای به نرخ گشتاور ژئودتیک [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 167-184]
 • مهدیپور، صدیقه ارزیابی پویایی لرزه‌زمین‌ساختی در کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس به کمک نسبت نرخ گشتاور لرزه‌ای به نرخ گشتاور ژئودتیک [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 167-184]
 • میثاقی، علی تخمین تخلخل سنگ‌ها مخازن گازی با استفاده از داده‌های مقاطع لرزه‌ای قائم(VSP) - مطالعه موردی در خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 149-165]
 • میرزائی، محمد بررسی آماری- دینامیکی توفان‏های همرفتی قوی در اهواز [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-17]
 • میر هنسن، توماس امکان‌سنجی وارون‌سازی احتمالاتی داده‌های لرزه‌ای با هدف تخمین تخلخل برای مخزن کربناته [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 105-123]

و

 • ولی اقبال، مرضیه تخمین عمق و فاکتور شکل بی‌هنجاری‌های گرانی با شکل‌های ساده هندسی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • ولی نسب، تورج شبیه‌سازی عددی تغییرات فصلی پلانکتون‌ها و مواد مغذی در شمال دریای عمان با استفاده از مدل جفت‌شدهROMS-NPZD [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 71-92]