نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، روح ا... مقایسه ساختار دینامیکی پدیده بلاکینگ با مودون‌ها در شاره‌های ژئوفیزیکی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 51-59]

ا

 • احمدی گیوی، فرهنگ مقایسه ساختار دینامیکی پدیده بلاکینگ با مودون‌ها در شاره‌های ژئوفیزیکی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 51-59]
 • اسکوئی، بهروز تفسیر دوبعدی داده‌های VLF هوابرد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 13-19]
 • اشتری جعفری، محمد شبیه‌سازی بیراهی مکانیابی زمین‌لرزه‌ها و کاربرد آن در شبکه لرزه‌نگاری تهران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 71-80]
 • اویسی موخر، محسن بررسی ساختار شکستگی سراب قنبر در جنوب شهر کرمانشاه با استفاده از روش رادار [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 81-89]

ب

 • بخشنده امنیه، حسن تحلیل عددی تأثیر عوارض ساختاری بر انتشار موج تراکمی حاصل از انفجار در ماده بسپاری (پلیمری) پلکسی‌گلاس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-11]
 • بهروزمند، احمد علی تفسیر دوبعدی داده‌های VLF هوابرد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 13-19]

ج

 • جوان دولوئی، غلام تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 21-35]
 • جواهریان، عبدالرحیم تحلیل عددی تأثیر عوارض ساختاری بر انتشار موج تراکمی حاصل از انفجار در ماده بسپاری (پلیمری) پلکسی‌گلاس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-11]

ز

 • زمردیان، حسین تعیین عمق سنگ بستر با استفاده از روش گرانی‌سنجی در منطقه جنوب زاگرس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 61-69]

س

 • سیاهکوهی، حمیدرضا استفاده از رخساره‌های لرزه‌ای در توصیف یکی از مخازن نفتی ایران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 37-49]

ع

 • عدالت، علی استفاده از رخساره‌های لرزه‌ای در توصیف یکی از مخازن نفتی ایران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 37-49]

غ

 • غفوری آشتیانی، محسن تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 21-35]

م

 • متشرعی، آرش تعیین عمق سنگ بستر با استفاده از روش گرانی‌سنجی در منطقه جنوب زاگرس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 61-69]
 • محب الحجه، علی‌رضا مقایسه ساختار دینامیکی پدیده بلاکینگ با مودون‌ها در شاره‌های ژئوفیزیکی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 51-59]
 • مختاری، محمد تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 21-35]

ن

 • نوروزی، غلامرضا تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 21-35]