نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، مجید حساسیت‌سنجی شبیه‌سازی‌های مدل WRF به پارامترسازی‌های فیزیکی در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در زمان مونسون تابستانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • آزادی، مجید توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 75-89]

ا

 • ابراهیم زاده اردستانی، وحید تعیین لبه‌های بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از فیلتر ریخت‌شناسی ریاضی ارتقا یافته [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 22-32]
 • احمدی ارکمی، علی شبیه‌سازی صعود پَره دودکش با استفاده از روش ترکیبی دینامیک شاره‌های محاسباتی RANS-LES در شرایط خنثای جوّی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 66-83]
 • احمدی گیوی، فرهنگ ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل‌های CMIP5 [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-21]
 • احمدی گیوی، فرهنگ تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • اخوان، سمیرا ارزیابی مدل برف طرحواره سطح NOAH-MP جفت‌شده با مدل منطقه‌ای WRF در بارش‌های سنگین برف در شمال و غرب ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 146-163]
 • ازقندی، محسن سازوکار گسله پیشانی کوهستان (MFF) زاگرس در طول جغرافیایی 46 تا 5/48 درجه شرقی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 93-106]
 • اسحق زاده، عطا روش تصویرسازی سریع مقاومت ویژه پس‌بینی برای داده‌های دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 123-145]
 • اسکندری قادی، مرتضی بررسی کاربرد آهنگ لغزش گسل‏ها در پهنه‏بندی مستقل از زمان خطر زمین‏لرزه در منطقه کرمان-غرب بلوک لوت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 36-62]
 • اشرفی، خسرو شبیه‌سازی صعود پَره دودکش با استفاده از روش ترکیبی دینامیک شاره‌های محاسباتی RANS-LES در شرایط خنثای جوّی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 66-83]
 • امیرپور اصل میاندوآب، امیر تلفیق داده‌های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه‌زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین‌شهر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 119-127]
 • امیریان، الهام تعیین لبه‌های بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از فیلتر ریخت‌شناسی ریاضی ارتقا یافته [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 22-32]
 • امینی، نوید مدل‌سازی عددی داده‌های رادار نفوذی زمین (GPR) با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 144-156]
 • انصاری، عبدالحمید استفاده از روش‌های ژئوالکتریک در بررسی وضعیت نشت آب از محدوده سد رسوب‌گیر معدن مس میدوک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 119-134]
 • ایران نژاد، پرویز ارزیابی مدل برف طرحواره سطح NOAH-MP جفت‌شده با مدل منطقه‌ای WRF در بارش‌های سنگین برف در شمال و غرب ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 146-163]

ب

 • بابایی، خالد ارزیابی مدل برف طرحواره سطح NOAH-MP جفت‌شده با مدل منطقه‌ای WRF در بارش‌های سنگین برف در شمال و غرب ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 146-163]
 • بابایی، مجتبی تعیین لبه‌های بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از فیلتر ریخت‌شناسی ریاضی ارتقا یافته [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 22-32]
 • باقری، مجید تعیین محدوده مخزن با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان داده‌های لرزه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-56]
 • برازش، محمد کاربرد معادله اویلر دامنه سیگنال تحلیلی‌های جهتی در تعیین مکان و نوع چشمه‌های آنومالی گرانی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 33-44]

پ

 • پاکزاد، مهرداد بررسی اثر توپوگرافی بر دامنه امواج لرزه‌ای با استفاده از شبیه‌سازی سه‌بعدی امواج لرز‌ه‌ای در شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 20-32]
 • پرنو، سعید مقایسه روش رادار نفوذی به زمین و مغناطیس‌سنجی در بررسی‌های نزدیک به سطح: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 76-86]
 • پورکمر، فاطمه ارزیابی داده‌های مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مقابل داده‌های مشاهده‌ای ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 40-53]
 • پورمقدم، پیمان NIOC’s requirements for data processing and interpretation in challenging geological environment [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 1-12]

ت

 • تاتار، محمد توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوستة فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 33-48]
 • تاجور، سید مجتبی تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل به‌منظور بررسی ساختارهای زمین‌شناسی و اکتشاف تله‌های نفتی احتمالی، بررسی موردی: جنوب سمنان [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 90-104]

ج

 • جدیری اکبری فام، حسین مدل‌سازی تغییرات دامنه و فاز امواج تبدیل‌یافته نسبت به دورافت و تغییرات نسبت VP/VS [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-92]
 • جوان دلویی، غلام سازوکار گسله پیشانی کوهستان (MFF) زاگرس در طول جغرافیایی 46 تا 5/48 درجه شرقی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 93-106]
 • جوان نژاد، رضا کاربست روش مک‌کورمک فشرده مرتبه چهارم با پیمایش زمانی رونگه‌-کوتا چهار مرحله‌ای برای مسئله تنظیم راسبی غیرخطی ناپایا [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 57-74]

چ

 • چگینی، وحید طبقه‌بندی سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش‌های تجربی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 63-75]
 • چناری، مهسا تعیین جزئیات گسیختگی زمین‌لرزه‌های 18 ژوئن 2007 کهک و 27 سپتامبر 2010 شمال کازرون با استفاده از تصویرسازی معکوس امواج P دورلرز [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 19-39]

ح

 • حاجیان، علیرضا روش تصویرسازی سریع مقاومت ویژه پس‌بینی برای داده‌های دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 123-145]
 • حسینی، سیده زینت کاربرد تبدیل موجک پیوسته در بهینه‌سازی نسبت H/V برای ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای منطقه درگهان قشم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 124-138]
 • حسینی، مسعود مقایسه روش رادار نفوذی به زمین و مغناطیس‌سنجی در بررسی‌های نزدیک به سطح: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 76-86]
 • حفیظی، محمد کاظم Estimation of harmonic interference parameters of surface-NMR signal using an adaptive method and residual signal power [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 13-25]
 • حیدریان شهری، محمد رضا تفسیر ناهنجاری‌های مغناطیسی معادن غربی سنگ آهن سنگان با استفاده از اطلاعات زمین‌شناسی و گمانه‌ها [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 87-109]

خ

 • خدامرادپور، مهرانه ارزیابی مدل برف طرحواره سطح NOAH-MP جفت‌شده با مدل منطقه‌ای WRF در بارش‌های سنگین برف در شمال و غرب ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 146-163]

د

 • دهقان منشادی، سید هادی بررسی کاربرد آهنگ لغزش گسل‏ها در پهنه‏بندی مستقل از زمان خطر زمین‏لرزه در منطقه کرمان-غرب بلوک لوت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 36-62]

ذ

 • ذادق آبادی، احمد توسعه پارامترسازی طول زبری در لایه سطحی جو- اقیانوس بر اساس داده‌های اندازه‌گیری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 107-122]

ر

 • رحیمی، بهنام تفسیر ناهنجاری‌های مغناطیسی معادن غربی سنگ آهن سنگان با استفاده از اطلاعات زمین‌شناسی و گمانه‌ها [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 87-109]
 • رحیمی، حبیب برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیة شمال‌غرب ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 156-170]
 • رحیمی، ندا برآورد رابطه وابستگی فرکانسی ضریب کیفیت امواج فشارشی در جزیره قشم [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 110-118]
 • رحیمی دلخانی، امین مدل‌سازی عددی داده‌های رادار نفوذی زمین (GPR) با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 144-156]
 • رضیئی، طیب چشم‌اندازی از مناطق اقلیمی ایران به روش کوپن-گایگر در سده بیست و یکم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 84-100]
 • رضیئی، طیب شناسایی رژیم های دمایی ایران با استفاده از روشهای چند متغیره [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 15-35]
 • رنجبر سعادت آبادی، عباس مطالعه بی‌هنجاری گردش‌های جوی همراه شده با فعالیت نوسان مادن-جولین و بارش زمستانه ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 49-65]
 • ریاحی، محمد علی تعیین محدوده مخزن با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان داده‌های لرزه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-56]

ز

 • زارعی، سجاد مدل‌سازی عددی داده‌های رادار نفوذی زمین (GPR) با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 144-156]
 • زارعی، فاطمه تأثیر هواویزها بر بارش در شرایط رطوبت‌های نسبی متفاوت: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 135-155]

س

 • ساعی نیا، الهام استفاده از روش‌های ژئوالکتریک در بررسی وضعیت نشت آب از محدوده سد رسوب‌گیر معدن مس میدوک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 119-134]
 • سپهوند، محمدرضا ساختار پوسته در جنوب و جنوب شرق ایران براساس توابع انتقال گیرنده و پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 156-175]
 • سدیدخوی، احمد کاربرد تبدیل موجک پیوسته در بهینه‌سازی نسبت H/V برای ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای منطقه درگهان قشم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 124-138]
 • سهرابی، قهرمان تلفیق داده‌های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه‌زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین‌شهر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 119-127]
 • سوری، معصومه مطالعه بی‌هنجاری گردش‌های جوی همراه شده با فعالیت نوسان مادن-جولین و بارش زمستانه ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 49-65]
 • سیاری، حبیب الله توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 75-89]
 • سیدعلی، سید محسن تعیین محدوده مخزن با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان داده‌های لرزه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-56]

ش

 • شاد منامن، نوید مدل‌سازی تغییرات دامنه و فاز امواج تبدیل‌یافته نسبت به دورافت و تغییرات نسبت VP/VS [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-92]
 • شاد منامن، نوید تلفیق داده‌های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه‌زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین‌شهر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 119-127]
 • شریفی، محمدعلی کاهش نوفه تصاویر نجومی با استفاده از معادلات مشتقات جزئی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 128-143]
 • شریفی، محمدعلی Wavelet analysis of GRACE K-band range rate measurements related to Urmia Basin [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 43-54]
 • شعبانی، الهام بررسی کاربرد آهنگ لغزش گسل‏ها در پهنه‏بندی مستقل از زمان خطر زمین‏لرزه در منطقه کرمان-غرب بلوک لوت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 36-62]
 • شفیع پور مطلق، مجید شبیه‌سازی صعود پَره دودکش با استفاده از روش ترکیبی دینامیک شاره‌های محاسباتی RANS-LES در شرایط خنثای جوّی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 66-83]
 • شمالی، ظاهر حسین بررسی اثر توپوگرافی بر دامنه امواج لرزه‌ای با استفاده از شبیه‌سازی سه‌بعدی امواج لرز‌ه‌ای در شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 20-32]
 • شمالی، ظاهرحسین تعیین جزئیات گسیختگی زمین‌لرزه‌های 18 ژوئن 2007 کهک و 27 سپتامبر 2010 شمال کازرون با استفاده از تصویرسازی معکوس امواج P دورلرز [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 19-39]
 • شیعه علی، مریم طبقه‌بندی سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش‌های تجربی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 63-75]

ص

 • صابری، محمدرضا Rock physics characterization of shale reservoirs: a case study [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 62-75]
 • صادقی چورسی، طه برآورد بهینه و محلی محتوای الکترونی قائم با استفاده از مشاهدات کد [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 54-66]
 • صفر، محمود تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]

ض

 • ضرونی زاده، زهرا برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیة شمال‌غرب ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 156-170]

ط

 • طباطبایی رئیسی، هاشم تلفیق داده‌های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه‌زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین‌شهر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 119-127]

ع

 • عالمزاده، شاهین ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل‌های CMIP5 [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-21]
 • عباسی، محمد رضا سازوکار گسله پیشانی کوهستان (MFF) زاگرس در طول جغرافیایی 46 تا 5/48 درجه شرقی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 93-106]
 • عزیزی، مهدی ساختار پوسته در جنوب و جنوب شرق ایران براساس توابع انتقال گیرنده و پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 156-175]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی حساسیت‌سنجی شبیه‌سازی‌های مدل WRF به پارامترسازی‌های فیزیکی در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در زمان مونسون تابستانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 75-89]
 • علیزاده چوبری، امید تأثیر هواویزها بر بارش در شرایط رطوبت‌های نسبی متفاوت: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 135-155]
 • علیزاده چوبری، امید توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 75-89]

غ

 • غلام زاده، عباس برآورد رابطه وابستگی فرکانسی ضریب کیفیت امواج فشارشی در جزیره قشم [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 110-118]
 • غلامی، علی کاربرد تبدیل موجک پیوسته در بهینه‌سازی نسبت H/V برای ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای منطقه درگهان قشم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 124-138]

ف

 • فرزانه، سعید برآورد بهینه و محلی محتوای الکترونی قائم با استفاده از مشاهدات کد [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 54-66]
 • فرزانه، سعید کاهش نوفه تصاویر نجومی با استفاده از معادلات مشتقات جزئی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 128-143]
 • فرهادی پور، سعید توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 75-89]
 • فیض آبادی، براتعلی تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل به‌منظور بررسی ساختارهای زمین‌شناسی و اکتشاف تله‌های نفتی احتمالی، بررسی موردی: جنوب سمنان [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 90-104]
 • فیض آقایی، فرزام توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوستة فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 33-48]

ق

 • قادر، سرمد حساسیت‌سنجی شبیه‌سازی‌های مدل WRF به پارامترسازی‌های فیزیکی در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در زمان مونسون تابستانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • قادر، سرمد کاربست داده‌گواری در مدل WRF برای شبیه‌سازی بارش ناشی از یک سامانه همدیدی در غرب ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 101-123]
 • قادر، سرمد تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • قادر، سرمد حل عددی معادلات آب کم‌عمق دو لایه بر حسب متغیرهای فشارورد و کژفشار با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • قادر، سرمد کاربست روش مک‌کورمک فشرده مرتبه چهارم با پیمایش زمانی رونگه‌-کوتا چهار مرحله‌ای برای مسئله تنظیم راسبی غیرخطی ناپایا [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 57-74]
 • قاسمی، سیده خدیجه Non-linear stochastic inversion of 2D gravity data using evolution strategy (ES) [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 26-42]
 • قدس، عبدالرضا توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوستة فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 33-48]
 • قدس، عبدالرضا برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیة شمال‌غرب ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 156-170]
 • قرایلو، مریم تأثیر هواویزها بر بارش در شرایط رطوبت‌های نسبی متفاوت: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 135-155]
 • قربانی، احمد استفاده از روش‌های ژئوالکتریک در بررسی وضعیت نشت آب از محدوده سد رسوب‌گیر معدن مس میدوک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 119-134]
 • قناتی، رضا Estimation of harmonic interference parameters of surface-NMR signal using an adaptive method and residual signal power [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 13-25]
 • قنبر نژاد مغانلو، حامد تعیین محدوده مخزن با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان داده‌های لرزه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-56]

ک

 • کامکار روحانی، ابوالقاسم مقایسه روش رادار نفوذی به زمین و مغناطیس‌سنجی در بررسی‌های نزدیک به سطح: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 76-86]
 • کاویانی، ایوب Investigation of the strength and trend of seismic anisotropy beneath the Zagros collision zone [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 76-87]
 • کرکوتی، احسان بررسی اثر توپوگرافی بر دامنه امواج لرزه‌ای با استفاده از شبیه‌سازی سه‌بعدی امواج لرز‌ه‌ای در شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 20-32]
 • کریم پور، محمد حسن تفسیر ناهنجاری‌های مغناطیسی معادن غربی سنگ آهن سنگان با استفاده از اطلاعات زمین‌شناسی و گمانه‌ها [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 87-109]
 • کریمی، گیلدا Non-linear stochastic inversion of 2D gravity data using evolution strategy (ES) [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 26-42]
 • کلائی، محمد جواد A study of magnetic drift motion of particles around the equatorial plasmapause by using the cluster observation [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 55-61]
 • کوثری، مونا کاهش نوفه تصاویر نجومی با استفاده از معادلات مشتقات جزئی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 128-143]

گ

 • گلشاهی، حکیم حل عددی معادلات آب کم‌عمق دو لایه بر حسب متغیرهای فشارورد و کژفشار با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • گل محمدی، عباس تفسیر ناهنجاری‌های مغناطیسی معادن غربی سنگ آهن سنگان با استفاده از اطلاعات زمین‌شناسی و گمانه‌ها [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 87-109]

ل

 • لایقی، یهزاد حساسیت‌سنجی شبیه‌سازی‌های مدل WRF به پارامترسازی‌های فیزیکی در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در زمان مونسون تابستانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]

م

 • مافی، صالح برآورد بهینه و محلی محتوای الکترونی قائم با استفاده از مشاهدات کد [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 54-66]
 • متقی، سیدخلیل توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوستة فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 33-48]
 • متقی، سیدخلیل برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیة شمال‌غرب ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 156-170]
 • متقی، سیدخلیل بررسی هندسه مرزهای ناپیوستگی در مکران ساحلی با استفاده از مهاجرت و مدل‌سازی توابع گیرنده [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 157-173]
 • متقی، علی اصغر بهینه‌سازی مکان‌یابی زمین‌لرزه‌ها در منطقه البرز مرکزی با استفاده از تأخیرهای زمانی همبستگی شکل‌موج‌ها [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 139-155]
 • متولی عنبران، سید جاسر Investigation of the strength and trend of seismic anisotropy beneath the Zagros collision zone [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 76-87]
 • متولی عنبران، سید هانی Non-linear stochastic inversion of 2D gravity data using evolution strategy (ES) [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 26-42]
 • محب الحجه، علیرضا کاربست داده‌گواری در مدل WRF برای شبیه‌سازی بارش ناشی از یک سامانه همدیدی در غرب ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 101-123]
 • محب الحجه، علیرضا ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل‌های CMIP5 [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-21]
 • محب الحجه، علیرضا تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • محمدنیا، ستوده سازوکار گسله پیشانی کوهستان (MFF) زاگرس در طول جغرافیایی 46 تا 5/48 درجه شرقی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 93-106]
 • محمدی، علی توسعه پارامترسازی طول زبری در لایه سطحی جو- اقیانوس بر اساس داده‌های اندازه‌گیری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 107-122]
 • محمدیان، میلاد بررسی پارامترهای لرزه‌ای سیستم‌های فولادی برون مرکز با تیر پیوند متوسط [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 105-118]
 • محمدی ویژه، مهدی مقایسه روش رادار نفوذی به زمین و مغناطیس‌سنجی در بررسی‌های نزدیک به سطح: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 76-86]
 • مرادی، امیررضا Wavelet analysis of GRACE K-band range rate measurements related to Urmia Basin [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 43-54]
 • مرادی، علی توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوستة فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 33-48]
 • مرادی، علی Investigation of the strength and trend of seismic anisotropy beneath the Zagros collision zone [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 76-87]
 • مزرعه فراهانی، مجید تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • مظاهری، سید احمد تفسیر ناهنجاری‌های مغناطیسی معادن غربی سنگ آهن سنگان با استفاده از اطلاعات زمین‌شناسی و گمانه‌ها [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 87-109]
 • معصوم پورسماکوش، جعفر ارزیابی داده‌های مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مقابل داده‌های مشاهده‌ای ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 40-53]
 • ملکوتی، حسین توسعه پارامترسازی طول زبری در لایه سطحی جو- اقیانوس بر اساس داده‌های اندازه‌گیری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 107-122]
 • مهدویان، عباس بررسی پارامترهای لرزه‌ای سیستم‌های فولادی برون مرکز با تیر پیوند متوسط [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 105-118]
 • میرزائی، نوربخش بررسی کاربرد آهنگ لغزش گسل‏ها در پهنه‏بندی مستقل از زمان خطر زمین‏لرزه در منطقه کرمان-غرب بلوک لوت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 36-62]
 • میری، مرتضی ارزیابی داده‌های مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مقابل داده‌های مشاهده‌ای ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 40-53]
 • میمندی پاریزی، علی اکبر بررسی پارامترهای لرزه‌ای سیستم‌های فولادی برون مرکز با تیر پیوند متوسط [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 105-118]

ن

 • ناسوتی، عزیز تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل به‌منظور بررسی ساختارهای زمین‌شناسی و اکتشاف تله‌های نفتی احتمالی، بررسی موردی: جنوب سمنان [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 90-104]
 • ناسوتی، یاسین تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل به‌منظور بررسی ساختارهای زمین‌شناسی و اکتشاف تله‌های نفتی احتمالی، بررسی موردی: جنوب سمنان [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 90-104]
 • نصرآبادی، افسانه ساختار پوسته در جنوب و جنوب شرق ایران براساس توابع انتقال گیرنده و پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 156-175]
 • نوزاد خلیل، توحید بررسی هندسه مرزهای ناپیوستگی در مکران ساحلی با استفاده از مهاجرت و مدل‌سازی توابع گیرنده [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 157-173]
 • نیستانی، ابوالفضل کاربست داده‌گواری در مدل WRF برای شبیه‌سازی بارش ناشی از یک سامانه همدیدی در غرب ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 101-123]

و

 • ولی پور، آزاده طبقه‌بندی سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش‌های تجربی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 63-75]

ی

 • یازجی، دانیل ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل‌های CMIP5 [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-21]
 • یحیی آبادی، سحر استفاده از روش‌های ژئوالکتریک در بررسی وضعیت نشت آب از محدوده سد رسوب‌گیر معدن مس میدوک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 119-134]