دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1395، صفحه 1-159 
2. مطالعات ژئوتکنیکی در گستره سد خوانسار به روش رادار نفوذی به زمین تقویت شده

صفحه 15-27

هاشم رنجی رودپشتی؛ علیرضا علیاری؛ فرشاد جمالی؛ علیرضا لیاقت؛ لئونید کرینیتسکی


7. واهم‌افزایی خطر زمین‌لرزه در شهر فیروزکوه

صفحه 88-102

مریم آقاخانی؛ الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی


10. مدل‌سازی نگاشت انفجار در میدان نزدیک و بررسی پارامترهای مهم و مؤثر برآن

صفحه 136-149

احمد سدیدخوی؛ موسی‌الرضا سعیدنژاد؛ غلام جوان دولوئی