دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1392 
4. استفاده از روش برخال‌‌ برای تعیین چگالی بوگه لوح‌سنگی در منطقه چارک (جنوب ایران)

صفحه 34-50

سید رضا مهرنیا؛ وحید ابراهیم‌‌زاده اردستانی؛ اصغر تیموریان


8. نقش گردش‌های پوشن‌سپهر در بی‌هنجاری‌های اقلیمی‌ زمستان‌های 1386 و 1388‌

صفحه 89-104

سید مجید میررکنی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی‌گیوی


10. زمین‌شناسی و اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسار آهن ساغند

صفحه 116-132

امیر غلامی‌‌پور سی‌سختی؛ محمدرضا حیدریان شهری؛ خسرو ابراهیمی نصرآبادی؛ غلامرضا هاشمی مرند