نویسنده = عباسعلی علی اکبری بیدختی
شبیه‌سازی انتشار صوت در محیط ساختار انگشت نمک در شرق تنگه هرمز

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 105-125

10.30499/ijg.2023.364415.1462

مصطفی سلگی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ اسماعیل حسن زاده


توزیع ازون وردسپهری در منطقه جنوب غرب آسیا و عوامل مؤثر بر آن

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 185-204

10.30499/ijg.2022.344755.1429

مهسا دامن افشان؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امید علیزاده؛ میکائیل اسپرنگر


برآورد سهم منابع آلودگی نیترات در توزیع مکانی آلودگی در دریای خزر

دوره 15، شماره 3، آذر 1400، صفحه 167-189

10.30499/ijg.2021.297605.1349

امید اکبری اسرمی؛ اصغر بهلولی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


شبیه‌سازی عددی تغییرات فصلی پلانکتون‌ها و مواد مغذی در شمال دریای عمان با استفاده از مدل جفت‌شدهROMS-NPZD

دوره 15، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 71-92

10.30499/ijg.2021.252193.1295

هاله ثمینی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ تورج ولی نسب


بررسی الگوهای همدیدی بارش‌های فرین در جنوب غرب ایران در دوره گرم سال

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 83-104

10.30499/ijg.2020.233250.1274

نفیسه فراهانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مریم قرایلو


برهم‌کنش هواویزهای ناشی از خودروها و ابرهای سرد در آزمایشگاه

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 18-32

امیر باقری مصلح آبادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مریم قرایلو


ارزیابی و مقایسه روش‌های تحلیل و پیش‌بینی کشند در نرم‌‌افزار مایک‌21

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-20

بهمن تاج فیروز؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ کامران لاری


بررسی خواص فیزیکی و امواج بلند ساحلی خزر جنوبی

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 39-52

جواد باباگلی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ زهرا سلمانی قزوینی


توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی: مطالعه موردی

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 75-89

سعید فرهادی پور؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امید علیزاده چوبری؛ حبیب الله سیاری


حساسیت‌سنجی شبیه‌سازی‌های مدل WRF به پارامترسازی‌های فیزیکی در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در زمان مونسون تابستانی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-19

یهزاد لایقی؛ سرمد قادر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجید آزادی


مطالعه لایه اکمن به‌دام‌افتاده در بستر سواحل غرب تنگه هرمز

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-11

فرهنگ احمدی گیوی؛ مرجانه حقیقی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


مدل‌های جهانی برای بررسی شکوفایی گیاد‌روایانی (فیتوپلانکتونی) در دریای عمان و شمال‌غربی دریای عرب

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 62-74

سیده صفورا صدیق مروستی؛ آناند نانادسیکان؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ سرمد قادر؛ محمد صدیق مرتضوی


بررسی ناپایداری در لایه سطحی دریا و تاثیر آن بر ارتفاع امواج

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 11-24

علی محمدی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد احمدنژاد


تغییرات دید جوّی و عوامل مؤثر بر آن در ایستگاه ژئوفیزیک تهران طی دوره 10 ساله (2011-2001)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 128-141

زهرا شرعی پور؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


بررسی شارش و تلاطم در لایه مرزی جو یک منطقه با توپوگرافی پیچیده (تهران)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 73-91

محمدعلی ثقفی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی