نویسنده = حمیدرضا سیاهکوهی
تعداد مقالات: 6
1. حذف اثرات ساختگاه از نگاشت‌های ایستگاه‌های سطحی به منظور بهبود پارامترهای هشدار سریع زمینلرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

10.30499/ijg.2021.287203.1329

محمد علی سرمدی؛ رضا حیدری؛ نوربخش میرزایی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


2. برآورد ضریب جذب داده‌های لرزه‌ای به کمک تحلیل زمان - بسامد براساس منظم‌سازی شکل‌ده

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-10

شهرام کاویانی چراتی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علی غلامی


3. بهبود تشخیص اولین رسیدهای امواج Pبا استفاده از تداخل­سنجی فرامجازی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 82-93

مجتبی نجفی؛ رامین نیکروز؛ حمیدرضا سیاهکوهی


4. تضعیف نوفه همدوس زمین غلت با استفاده از ترکیب ردلرزه شعاعی محلی و فیلتر میانگین

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-12

رضا جیریایی شراهی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی


5. تضعیف نوفههای تصادفی مقاطع لرزهای با استفاده از ترکیب تبدیل زمان- بسامد و تجزیه مُد تجربی

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 126-139

امین روشندل؛ فرید کریمی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علیرضا جواهری نیستانک


6. استفاده از رخساره‌های لرزه‌ای در توصیف یکی از مخازن نفتی ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1386، صفحه 37-49

علی عدالت؛ حمیدرضا سیاهکوهی