نویسنده = وحید ابراهیم زاده اردستانی
مدل‌سازی نظری توابع رهدهی و همدوسی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 45-61

10.30499/ijg.2022.292381.1340

سمیرا قلعه نویی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی ناهمواری سنگ بستر دشت امان‌آباد با استفاده از انتگرال‌های نوع کوشی

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-17

نازنین محمدی؛ سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


تعیین لبه‌های بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از فیلتر ریخت‌شناسی ریاضی ارتقا یافته

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 22-32

مجتبی بابایی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ الهام امیریان


وارون‌سازی دوبُعدی داده­های گرانی با تعریف نقطه یا امتدادی از بی‌هنجاری‌‌ زیرسطحی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394

بهنام مهدی اوغلی لاهرودی؛ وحید ابراهیم‌‌‌‌زاده اردستانی


مدل‌سازی معکوس سه‌بُعدی مدل‌های گرانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌‌ها

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 102-125

میترا محمدزاده؛ محمد علی شریفی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ عبدالرضا صفری؛ امین باغانی


آزمون ثابت بودن چگالی با تانسورگرادیان به‌منظور به‌کارگیری صحیح روش فضای گرادیان

دوره 7، شماره 3، آذر 1392، صفحه 107-118

نعیم موسوی؛ وحید ابراهیم‌‌زاده اردستانی


استفاده از روش برخال‌‌ برای تعیین چگالی بوگه لوح‌سنگی در منطقه چارک (جنوب ایران)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 34-50

سید رضا مهرنیا؛ وحید ابراهیم‌‌زاده اردستانی؛ اصغر تیموریان


ادامة فروسوی داده‌های گرانی با استفاده از روش تکرار و تبدیل فوریه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 105-115

مریم اصلانی‌فر؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


تعیین مدل پوسته و سنگ‌کره نواحی البرز، ایران مرکزی و خزر جنوبی با استفاده از داده‌های ژئوئید وتوپوگرافی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-11

سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ هرمان زین


کاربرد تبدیل موجک گسسته دوبُعدی در برآورد مرز چشمه‌‌های گرانی

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 55-66

محمدعلی احمدی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ جمال الدین بنی‌عامریان


استفاده ازروش اجزاء محدود به‌منظور تفسیر داده‌‌های گرانی در دشت چابهار

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 94-101

عبدالرحیم عسکری؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


تفسیر بی‌هنجاری‌ مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از روش‌ گرادیان کامل نرمال

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-15

میثم عابدی؛ احمد افشار؛ غلامحسین نوروزی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


مدل‌سازی دوبُعدی داده‌های گرانی‌ با استفاده از روش معکوس‌سازی فشرده و معیار توقف تغییر چگالی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 92-108

مریم عابدی؛ احمد افشار؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ غلامحسین نوروزی


مدل‌سازی دوبعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از شبکه عصبی پیشخور

دوره 4، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 72-83

احمد افشار؛ میثم عابدی؛ غلامحسین نوروزی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ کارو لوکس


مدل‌سازی سه‌بُعدی بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از روش‌ شبکه‌های عصبی تحمیلی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 77-90

میثم عابدی؛ احمد افشار؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ غلامحسین نوروزی؛ کارو لوکس