نویسنده = عباس مفیدی
ارزیابی تغییرات تبخیر و تعرق حوضه ارس با استفاده از داده های تفکیک مکانی بالای محصول MOD16

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

10.30499/ijg.2022.317879.1382

برومند صلاحی؛ مهناز صابر؛ عباس مفیدی


تحلیل ماهیت و ساختار باد سیستان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 83-109

محسن حمیدیان پور؛ عباس مفیدی؛ محمد سلیقه


بررسی الگوی گردش جوّ در طول دوره‌‌های خشک و مرطوب در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 140-176

عباس مفیدی؛ آذر زرین؛ میثم کارخانه